GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...

dkab07

177 test

 
DİN KÜLTÜRÜ 1.TEST

DİN KÜLTÜRÜ 1.TEST

Sn DKAB07

 


1. Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı sevgi değildir?

    A-) Üzmek

    B-) Acımak

    C-) Şefkat göstermek

    D-) Özverili olmak

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A-) Sevgi karşılıklıdır.

    B-) Sevgide çıkarlar ön plandadır.

    C-) Sevgi, Allah'ın verdiği nimettir.

    D-) Sevgi, güzel bir duygudur.

3. Bir gün Hz Peygamberin yanında oturmakta olan bir kişi önlerinden geçen bir adam için " Ey Allahın Resulü ben şu adamı çok seviyorum" dedi. Peygamber "Peki bunu ona söyledin mi" diye sordu. Adam "hayır" diye cevap verdi. Hz. Peygamber "Koş, bunu ona

    A) İnsanları seviyorsak bunu sır gibi saklamalıyız

    B) Sevgimizi bir başkasıyla paylaşmamalıyız.

    C) Kimi seviyorsak ona sevdiğimizi söylemeliyiz.

    D) Sevgi karşılıklıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır?

    A) Sevgi insanları zayıf düşürür.

    B) Allah yarattıklarını sever.

    C) Sevgi Allah'ın bize verdiği bir nimettir.

    D) Doğa, sevgi ile korunur.

5. Bütün sevgilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

    A) İnsan sevgisi

    B) Anne-baba sevgisi

    C) Allah sevgisi

    D) Arkadaş sevgisi

6. Sevginin en güzel ve doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Çıkarımız için sevmek

    B) Zorunlu olduğumuz için sevmek

    C) Allah rızası için sevmek

    D) Büyüklerimiz istediği için sevmek

7. ……… sayesinde çiçekleri, kuşları ve tüm doğayı koruruz. Sahip olduğumuz iyilik ve güzellikleri onun sayesinde diğer varlıklarla paylaşırız. Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

    A) Kardeşlik

    B) Sevgi

    C) Dostluk

    D) Silah

8. Aşağıdakilerden hangisi sevgiden yoksun insanların özelliklerinden değildir?

    A) Hayata karamsar bakarlar.

    B) Kimseye güvenmezler.

    C) Başkalarına zarar vermeyi düşünürler.

    D) Arkadaşlarına yardım ederler.

9. Sevginin önemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

    A) Sevilmeyen insanlar kendilerini dışlanmış hissederler ve mutsuz

    B) Seven ve sevilen kişiler mutlu olmayı bilir.

    C) Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere yaşama sevinci verir.

    D) Sevgi bir ihtiyaç değildir.

10. "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü." Yukarıda Yunus Emre'nin bir sözü verilmiştir. Bu sözle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Sevmek ve sevilmek insan için bir ihtiyaçtır.

    B) Allah yarattıklarını sever.

    C) Sevgi Allah'ın bize verdiği nimetlerdendir.

    D)Yaratılmış olanları Allah yarattığı için sevmeliyiz.

11. Mahallemizde çirkin mi çirkin bir köpek vardı. Köpeğin sahibi de yaşlı bir teyzeydi. Ne zaman okula gitmek için yola çıkacak olsam, köpek önüme çıkar, yalvaran gözlerle bana bakardı. "Hani sevimli bir şey olsa anlarım da, hem çirkin hem de yiyecek istiyor

    A) Sadece güzel hayvanları sevmeliyiz

    B) Yaratılmış olan her şeyi, Allah yarattığı için sevmeliyiz.

    C) Sadece Allah'ı sevmeliyiz.

    D) En yakın dostumuz hayvanlardır.

12. "… Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (Allah'ın) varlığının delillerindendir." Ayette asıl vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Herkese merhamet edilmelidir

    B) Sevgi çok güzeldir

    C) Sevgiyi Allah var etmiştir

    D) Allah en büyüktür

13. Kur?an?ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz ?

    A) Mesajının evrensel olduğunu

    B) Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğunu

    C) Kur'an'dan sonra daha ilahi kitap gönderilmeyeceğini

    D) Kur'an'ın yalnız indirildiği çağa hitap ettiğini

14. Bugün istanbul'da Topkapı Sarayı müzesinde ve bazı müzelerde Hz. Osman ve Hz. Ali döneminden kalma Kur'an-ı Kerimlere sahibiz.Bu durumdan çıkarılabilecek en genel sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

    A) Kur'an-ı Kerim'in çalışmaya önem verdiği

    B) Kur'an-ı Kerim'in aslını koruduğu

    C) Türklerin müzelere gereken önemi vermediği

    D) Dört halifenin okuma yazma bilmediği

15. Hz. Ali ve Hz. Osman zamanında yazılan Kuranı Kerim nüshaları günümüzde mevcuttur. Bu bize neyi ifade eder.

    A) Kuranı Kerimin bu iki halife tarafından yazıldığını

    B)Bunların tarihi değerini

    C) Kuranı Kerimin günümüze kadar değişmediğini

    D)Hiçbiri

16. Aşağıdakilerden hangisi Kur?an-ı Kerim için söylenemez?

    A) İslam dininin temel kaynağıdır

    B) Hz Muhammed (sav)'e gönderilmiştir

    C) Son ilahi kitaptır

    D) Peygamberimizin sözlerinden oluşur

17. " Yaradan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku,Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir, Kalemle yazmayı öğreten O'dur " Yukarıdaki (Alak Suresinin 1,4)ayetleriyle ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?

    A) 610 Ramazan ayında indirilmiştir.

    B) İslamın Tevhid akidesini işler.

    C) Hz. Muhammed'e ilk gelen ayetlerdir.

    D) İslamın ilme verdiği önemi gösterir.

18. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en kapsamlısıdır.

    A) Kuranı Kerimi abdestsiz okumamalıyız

    B) Kuranı Kerim okunurken huşu içinde dinlemeliyiz.

    C) Evde yüksek yerde bulundurmalıyız.

    D) Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.

19. Kuranı Kerim okunurken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

    A) Düzgün bir şekilde oturmak

    B) Saygı ile dinlemek

    C) Başkaları ile konuşmamak

    D) Bir şey yiyip içmek

20. Kur'an için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

    A) Kur'an Allah'ın gönderdiği ilk kutsal kitaptır.

    B) Kuran'ın mesajları o çağa yöneliktir.

    C) Kur'an önceki kutsal kitapların tamamlayıcısıdır.

    D) Kur'an bütün olarak bir kerede indirilmiştir.

21. Kur'an-ı Kerim'le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A) Allah'ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

    B) İçindeki ayetler surelerden oluşur.

    C) Kitap haline sonradan getirilmiştir.

    D) Bir kısmı Mekke'de, bir kısmı Medine'de inmiştir.

22. Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

    A) İlahi kitapların sonuncusudur.

    B) Yaklaşık 40 yılda tamamlanmıştır.

    C) Hz. Muhammed'e Arapça olarak indirilmiştir.

    D) 610 yılında Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

23. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özelliklerinden değildir ?

    A) Nebe` suresi hariç sureler besmele ile başlar.

    B) Kaynağı vahiydir

    C) Hz.Muhammed?e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir

    D) Evrensel bir kitaptır.

24. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir ?

    A) Kaynağı vahiydir.

    B) İlk süresi fatihadır.

    C) Milli bir kitaptır.

    D) 114 süre vardır.

25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur'an için söylenemez?

    A) Kur'an'ın hükümleri evrenseldir.

    B) Kur'an sureleri rast gele sıralanmıştır..

    C) Kur'an en son ilahi kitaptır.

    D) Kur?an bozulmamış tek ilahi kitaptır.

26. Aşağıdakilerden hangisi Kur?an?ın özelliklerinden biri değildir?

    A) Kur'an 23 yılda parça parça indirilmiştir.

    B) Kur'an Hz. Muhammed'e vahyedilmiştir.

    C) Kur'an Hz. Muhammed hayatta iken kitap haline getirilmiştir.

    D) Kur'an son ilahi kitaptır ve mesajı evrenseldir.

27. I- Kuran'ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız. II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz. III- Kuran'ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz Kuran'a karşı görevlerimizle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

    A) I ve II

    B) II ve III

    C) I ve III

    D) I,II ve III

28. Allah'tan aldığı mesajları insanlara iletmekle görevli olan elçiye ne ad verilir?

    A) Halife

    B) Derviş

    C) Peygamber

    D) Cebrail

29. Allah tarafından peygamberlere gönderilen, birkaç sayfadan oluşan küçük kitapçıklara ne ad verilir?

    A) Hadis

    B) Ayet

    C) Vahiy

    D) Suhuf

30. "İlk insan ve ilk peygamberdir. İlk peygamber oluşu onun ilk vahiy alan kişi olduğunu gösterir.? Buna göre bu özellikler aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?

    A) Hz. Âdem (A.S)

    B) Hz. Musa (A.S)

    C) Hz. Muhammed (S.A.V)

    D) Hz. İbrahim (A.S)

31. Kutsal kitaplarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Zebur Hz. Davut'a verilmiştir

    B) Tevrat Hz. Musa'ya verilmiştir

    C) Kuranı Kerim Hz. Muhammed'e verilmiştir

    D) İncil Hz. Âdem'e verilmiştir

32. Kuran-ı Kerimle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Kaybolabilir endişesiyle toplatılmıştır.

    B) Peygamberimiz zamanında çoğaltılmıştır.

    C) Arabistan dışındaki bölgelere gönderilmek için çoğaltılmıştır.

    D) Vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

33. Kur'an'ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

    A) Kur?an'ı Kerim sadece Araplara ve Türklere indirilmiştir.

    B) Kur'an'ı Kerim'i her insan okusa da hiçbir şey anlayamaz.

    C) Kur'an'ı Kerim'in kitap şeklindeki haline nüsha denilir.

    D) Kur'an'ı Kerim'in bir ismi de iyiyi kötüden ayırmaya yarayan "Furkan" dır.

34. Kur'an'ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış bir cümledir?

    A) Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın kitabıdır ve tüm çağlarda geçerlidir.

    B) Kur'an'ı Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

    C) Kur'an'ı Kerim sadece inanç ve ibadetlerden bahseder.

    D) Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

35. Kur'an-ı Kerim ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

    A) Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

    B) Hz. Osman zamanında 6 adet çoğaltılmıştır.

    C) 23 senede inmiştir.

    D) Kur'an sadece Araplara inmiştir.

36. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir?

    A) Kur'an Arapça olarak gönderilmiştir

    B) Kur'an sadece Araplara gönderilmiştir

    C) Kur'an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir

    D) Kur'an son kutsal kitaptır

37. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir?

    A) Kur'an tüm insanlığa gönderilmiştir.

    B) Kur'an her çağda geçerlidir.

    C) Kur'an aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

    D) Kur'an sadece inaç ve ibadetten bahseder.

38. Kur'an-ı Kerim'in, sadece indiği topluma değil, tüm insanlığa yol gösterici olarak gelmesi hangi özelliğidir?

    A) Doğruluğu

    B) Evrenselliği

    C) Toplumsallığı

    D) Çoğaltılması

39. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

    A) Dili Arapçadır.

    B) Hz. Muhammed'e gönderilmiştir.

    C) ilahi kitapların birincisidir.

    D) Evrensel bir kitaptır.

40. Kur'an'ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış bir cümledir?

    A) Kur'anı Kerim bütün insanlığın kitabıdır ve tüm çağlarda geçerlidir.

    B) Kur'an-ı Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

    C) Kur'an-ı Kerim sadece inanç ve ibadetlerden bahseder.

    D) Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

41. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir?

    A) Kur'an Arapça olarak gönderilmiştir.

    B) Kur'an sadece Araplara gönderilmiştir.

    C) Kur'an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

    D) Kur'an son kutsal kitaptır.

42. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir?

    A) Kur'an tüm insanlığa gönderilmiştir.

    B) Kur'an her çağda geçerlidir.

    C) Kur'an aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

    D) Kur'an sadece inaç ve ibadetten bahseder.

43. K. Kerim'in, sadece indiği topluma değil, tüm insanlığa yol gösterici olarak gelmesi hangi özelliğidir?

    A) Doğruluğu

    B) Evrenselliği

    C) Toplumsallığı

    D) Çoğaltılması

44. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

    A) Dili Arapçadır.

    B) Hz. Muhammed'e gönderilmiştir.

    C) ilahi kitapların birincisidir.

    D) Evrensel bir kitaptır.

45. Kur'an - ı Kerim'de toplam kaç cüz vardır?

    A) 15

    B) 20

    C) 25

    D) 30

46. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir?

    A) Ayet

    B) Sure

    C) Cüz

    D) Durak

47. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A) Kur'an'da 114 ayet vardır.

    B) Kur'an en son gönderilen kutsal kitaptır.

    C) Kur'an bütün insanlara gönderilmiştir.

    D) Kur'an'ın ilk emri " oku" olmuştur

48. Kuran'la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Kuran'da ibadetler hakkında bilgi verilmiştir.

    B) Kuran'da nelere iman etmemiz gerektiği bildirilmiştir.

    C) Kuran'da ahlak ilkeleri bildirilmiştir.

    D) Kuran'da peygamberimizin hayatı hakkında bilgi verilmiştir.

49. Kur'an'ın Arapça olarak gönderilişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Peygamberimizin vahyi Arapça olarak istemesi.

    B) Başka dillerde vahyin mümkün olmaması.

    C) Arapça'nın kutsal bir dil olması

    D) Peygamberimizin ve çevresindeki insanların dilinin Arapça olması.

50. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

    A) Hiçbir şekilde değişmeden bize ulaşmıştır.

    B) Tüm insanlara hitap eder.

    C) Sorumluluklarımızın neler olduğunu öğretir.

    D) Onu okumak bizim için yeterlidir.

51. Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?

    A) Dinimizi öğrenmek için Kur'an'a başvururuz.

    B) Davranışlarımızda Kur'an'daki öğütleri dikkate alırız.

    C) Kur'an-ı Kerim'i sadece cenazelerde ölülerimizin ruhlarına okumalıyız.

    D) Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

52. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kuranı Kerim hakkına doğru değildir?

    A) Arapça olarak indirilmiştir.

    B) Bütün insanlara gönderilmiştir.

    C) Vahiy kâtipleri tarafından Peygamberimizin vefatından sonra yazılmıştır

    D) Kuran sadece Allah?ın sözlerini ve buyruklarını kapsar.

53. Vahiy Katiplerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir.

    A) Peygamberimizin hayatını yazmak.

    B) Peygamberimizin hadislerini yazmak.

    C) Kuranı Kerim nüshalarını çoğaltmak.

    D) Hz. Peygamber (SAV)'e gelen vahiy ifadelerini yazmak.

54. Hz. Peygamber (sav)'e ilk vahiy ne zaman gelmiştir?

    A) 571 Yılında, Recep ayının 27'sinde ,Miraç gecesinde

    B) 610 Yılında, Şaban ayının 15'inde ,Berat gecesinde

    C) 571 Yılında, Ramazan ayının 27'sinde ,Regaib gecesinde

    D) 610 Yılında, Ramazan ayının 27'sinde ,Kadir gecesinde

55. Peygamberimiz kendisine gelen vahiylerin korunması için bazı tedbirler alırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?

    A) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi.

    B) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı.

    C) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi.

    D) Gelen vahiyleri ezberlemeleri için tüm müslümanları zorlardı

56. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e hangi yıllar arasında indirilmiştir?

    A) 610-632

    B) 622-632

    C) 571 -610

    D) 610-622

57. Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş şekillerinden değildir?

    A) Cebrail'in asli şekliyle vahyi getirmesi.

    B) Zil sesine benzer şekilde vahyin gelmesi.

    C) Sadık rüyalar şeklinde vahyin gelmesi.

    D) İsrafil(AS)'ın vahyi getirmesi.

58. Hz.Peygamber(SAV)'e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır.

    A) Ashabı Suffe

    B) Hulefai Raşidin

    C) Vahiy Katipleri

    D) Bütün sahabeler

59. Peygamberimiz kendisine gelen Kuran ayetlerini hem kendi ezberliyor,hem de hafızası güçlü arkadaşlarına ezberletiyordu.Ayrıca ayetleri kaybolmaması için etrafındaki bazı insanlara yazdırıyordu.Kuran ayetlerini yazıya geçiren bu kişilere ne ad verilir?

    A) Kuran yazıcıları

    B) Vahiy yazıcıları

    C) Vahiy katipleri

    D) Vahiy koruyucuları

60. Kur'an, Peygamberimiz'e toplu olarak değil de ayet ayet, sure sure bölümler halinde inmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olamaz?

    A) Kolayca ezberlenebilmesi için

    B) Öğrenilenler iyi anlaşılsın diye

    C) İnsanların değişik sorunlarının çıkması

    D) İnsanların sabırlarının ölçmek için

61. Kur'an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir?

    A) Sadece Peygamberimize geldiği için

    B) Müslümanlar daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulasınlar diye

    C) Müslümanlar kalabalık oldukları için

    D) Kur'an'ı getiren meleğe kolaylık olsun diye

62. Kuran-ı Kerim'le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.

    B) Peygamberimiz zamanında kitap haline getirilmiştir.

    C) Parça parça olarak indirilmiştir.

    D) Vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

63. Kuranı Kerim'in indirildiği ve Kuran'da "Bin aydan daha hayırlıdır." diye bildirilen kutsal gece hangisidir?

    A) Regaip gecesi

    B) Miraç gecesi

    C) Kadir gecesi

    D) Berat gecesi

64. Hz. Peygamber (SAV)'e gelen ikinci vahiy aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Seni yaratan rabbinin adıyla oku

    B) Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar

    C) Ey Muhammed Deki o Allah birdir.

    D) Hamd Alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.

65. Kuran-ı Kerim'deki ayet ve surelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

    A- Hz.Muhammed (SAV)'in vefatından sonra halifelerin emriyle

    B- Sıralama Hz.Muhammed (SAV)'in Allah'tan aldığı vahiyle olmuştur.

    C- Ayet ve surelerde alfabetik bir yöntemle düzenleme yapılmıştır.

    D- Konulara göre sıralama yapılmıştır.

66. Hz.Peygamber (sav)'e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir.

    A) Seni yaratan rabbinin adıyla oku

    B) Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar

    C) Ey Muhammed Deki o Allah birdir.

    D) Hamd Âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur

67. Yüce Allah'ın mesajlarını peygamberlerine ilettiği özel iletişim yoluna ne denir?

    A) Vahiy

    B) Mukabele

    C) Miraç

    D) Kur'an

68. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin asıl amacı nedir?

    A) Namazda okumak için

    B) Müminleri birleştirmek için

    C) Okuyup anlamak ve ona uymak için

    D) Mezarlıkta okumak için

69. Aşağıdakilerin hangisi Kur'an'ın indiriliş gayesi değildir?

    A) Okunması

    B) Anlaşılması

    C) Hayata geçirilmesi

    D) Büyü ve sihir yapılması

70. Kuranı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir.

    A- Ebubekir

    B- Ömer

    D- Ali

    C- Osman

71. Kuranı Kerim hangi olaydan sonra kitap haline getirilmiştir.

    A) Kadisiye Savaşı

    B) Yermuk Savaşı

    C) Hıttin Savaşı

    D) Yemame Savaşı

72. Kuranı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılarak çeşitli İslam merkezlerine gönderilmiştir.

    A- Ebubekir

    B- Ömer

    C- Osman

    D- Ali

73. Aşağıdakilerden hangisinde Kuran-ı Kerim'i kitap haline getiren ve çoğaltan halifelerin isimleri birlikte verilmiştir.

    A) Ebubekir-Ömer

    B) Ömer-Osman

    C) Ebubekir-Osman

    D) Osman-Ali

74. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın kitap haline getirilişi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

    A) Hafızların şehit düşmesi ile yazılı sayfaların kaybolma endişesi

    B) Hz. Ebu Bekir Döneminde getirilmiştir

    C) Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon tarafından getirilmiştir

    D) Hz. Osman Döneminde getirilmiştir.

75. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın çoğaltılması ile ilgili yanlıştır

    A) Devlet büyümüş,sınılar genişlemiş ve Kur'an'ı daha kolay okumak ve yanlış okumaları gidermek,

    B) Hz. Ebu Bekir Döneminde çoğaltılmıştır.

    C) Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon tarafından çoğaltılmıştır.

    D) Hz. Osman Döneminde çoğaltılmıştır.

76. Kuranı Kerimi kitap haline getiren ve çoğaltan komisyonun başkanı kimdir?

    A) Zeyd b. Haris

    B) Zeyd b. Sabit

    C) Abdullah b. Ömer

    D) Caferi Tayyar

77. Kuranı Kerimin tamamını ezberleyen kimseye ne isim verilir.

    A) Hüccet

    B) Hafız

    C) Müezzin

    D) Vaiz

78. "Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar savaşlar yaptılar. Bu savaşlar sırasında Kuranı Kerimi ezbere bilen bir çok sahabe öldü.O zamanlar Müslümanların başında Hz. Ebu Bekir vardı.Hz. Ebu Bekir önceki kitapların başına gelenlerin Kuran-ı Kerim

    A) Kuran-ı Kerimi koruma altına aldı.

    B) Kuran-ı Kerimi tek kitap haline getirdi.

    C) Kuran-ı Kerimi ezberledi ve ezberletti.

    D) Kuran-ı Kerimi çoğalttı.

79. Kuran-ı Kerim'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A) Kaybolur endişesiyle toplatılmıştır

    B) Arabistan dışındaki bölgelere gönderilmek için çoğaltılmıştır

    C) Toplatılması ve çoğaltılması hafızlar ve vahiy katipleri tarafından

    D) Peygamberimiz zamanında toplatılmıştır

80. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kur'an-ı Kerim ve onun korunması hakkında yanlıştır?

    A) Peygamberimiz kendisine vahiy geldiğinde onu hemen vahiy

    B) Vahyin gelmesi peygamberimizin yaşamının son zamanlarına kadar sürmüştür.

    C) Kur?an-ı Kerim sahifeleri ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

    D) Kur?an-ı Kerim Hz. Ömer zamanında çoğaltılarak islam beldelerine gönderilmitir.

81. l- İlk Suresi Fatiha, sonuncusu nas?tır. ll- Toplam 6666 sure vardır. lll- Ayetler birbirinden besmele ile ayrılmıştır. lV- Yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır. Kuranı kerimle ilgili yukarıdaki bilgilerden yanlış olanlar hangi seçenekte birlikte verilmi

    A) l - ll

    B) l - IV

    C) ll - lll

    D) lll - lV

82. I. Sure,Kuran-ı Kerim?in ayetlerini oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleridir. II. Sureler, birbirlerinden besmelelerle ayrılmıştır. III. Sure,âyetlerin birkaçının veya daha fazlasının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. IV. Surelerin ilki Nâs,sonunc

    A) I - III

    B) I - IV

    C) II- III

    D) II - IV

83. 1.Ayet, Kuran-ı Kerim'in sürelerini oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleridir. 2.Ayetler birbirlerinden besmelerle ayrılmıştır. 3.Sure, ayetlerin birkaçını veya daha fazla sının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. 4.Surelerin ilki nas, sonuncusu fati

    A ) 1-3

    B )1-4

    C )2-3

    D )2-4

84. 1. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ……… denir. 2. Üç veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan Kur?an bölümlerine ………denir. 3. Kur'an-ı Kerim'de sûreleri meydana getiren uzun veya kısa ifadelere ….. Yukarıda ver

    A) Ayet Sûre Vahiy

    B) Vahiy Cüz Sûre

    C) Vahiy Sûre Ayet

    D) Ayet Sûre Cüz

85. Kur'an-ı Kerim'de her 20 sayfadan oluşan bölüme..........denir. Kur?an? da ......... sure ve yaklaşık.............. Ayet vardır. 84)Boşlukları aşağıdakilerden hangisiyle doldurulduğunda anlam bütünlüğü oluşur, işaretleyiniz?

    A) Sahife-124 - 6660

    B) Cüz - 118 - 6606

    C) Sure - 114 - 5555

    D) Cüz - 114 - 6666

86. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

    A) Hatim - Kuran-ı Kerim'i baştan sona okumaya

    B) Hz. Ebu Bekir - Kuran'ın toplanması ve kitap haline getirilmesi onun zamanında olmuştur.

    C) Hafız - Kuranı Kerimin tamamını ezberleyen kimse

    D) (Kuran'da) 6666 sure ve 114 ayet vardır.

87. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın iç düzeni ile ilgili yanlış bir ifadedir?

    A) Kur'an'da 6666 ayet vardır.

    B) En kısa sure Yasin suresi.

    C) En uzun sure Bakara suresi.

    D) Kur'an'da 30 cüz vardır.

88. 1- Değişik sayıdaki ayetlerden oluşan Kuran bölümleri 2- Kuran'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümü 3- Kuran'daki her bir cümleye denir.(uzun veya kısa olabilir.) Yukarıdaki yer alan 1, 2 ve 3 numaralı kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileridi

    A) Cüz Ayet Sure

    B) Ayet Cüz Sure

    C) Sure Cüz Ayet

    D) Cüz Sure Ayet

89. I. İnanç II. İbadet III. Ahlak. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur'an-ı Kerimin ana konularındandır?

    A) Yalnız III

    B) I ve II

    C) II ve III

    D) l - ll - lll

90. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'in diğer bir adıdır.

    A) Sure

    B) Cüz

    C) Enam

    D) Mushaf

91. Kuranı Kerimi baştan sona okumaya ne ad verilir?

    A) Hutbe

    B) Vaaz

    C) Mukabele

    D) Hatim

92. Özellikle Ramazan ayında bir kişinin Kur'an okuyup diğerlerinin de dinlemesine veya Kuran'dan takip etmelerine ne ad verilir?

    A) Hutbe

    B) Vaaz

    C) Hatim

    D) Mukabele

93. Tefsir ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Kuranın Yorumu

    B) Kuranın Tarihi

    C) Hadis Tarihi

    D) Hadisin Yorumu

94. Kur'an-ı Kerimi usulune göre okumayı öğreten bilim dalının adı nedir?

    A) Tefsir

    B) Tecvid

    C) Akait

    D) Fıkıh

95. Kur'an ayetlerinin geniş bir şekilde açıklandığı kitapların genel adına ne denir?

    A) Hadis

    B) Meal

    C) Tercüme

    D) Tefsir

96. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın iç düzeni ile ilgili yanlıştır?

    A) Kur'an'da 114 süre vardır

    B) En Kısa süre Fatiha

    C) En uzun Bakara 286 ayet

    D) İlk Süre Fatiha-son süre Nass

97. Aşağıdakilerden hangisi kıssaların Kur'an-ı Kerim'de yer almasının amaçlarındandır?

    A) Kavimlerin yükseliş ve gerileyiş nedenlerini göstermek

    B) Kavimlerin tarihi hakkında bilgiler vermek

    C) Kavimlerin yaşadığı yerleri tanıtmak

    D) Geçmiş kavimlerin başına gelenlerden ibret almamızı sağlamak

98. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'in içinde yer alan konulardan değildir?

    A) Peygamberlerin hayatları

    B) İbadet Esasları

    C) Ahlaki Hükümler

    D) İman Esasları

99. Aşağıdakilerden hangisi ayeti tanımlar.

    A) Kuranı Kerimin baştan sona bütünüdür.

    B) Kuranda besmele ile başlayıp besmeleye kadar olan bölüm

    C) Kuranı Kerimde bir surenin ismidir.

    D) Sureleri meydana getiren vahiy ifadeleridir.

100. Kuranı Kerim kaç ayetten meydana gelmiştir.

    A) 6000

    B) 6666

    C) 6777

    D) 6144

101. Kur'an'ı Kerim'in sûrelerini oluşturan uzun ya da kısa vahiy ifadelerine ne denir ?

    A) Sûre

    B) Ayet

    C) Durak

    D) Cüz

102. Ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

    A) Kuranda iki durak arasında kalan bölümlerdir.

    B) Bir sayfayı bulan cümleler topluluğu da olabilir.

    C) Bir harf, bir kelime veya bir cümle olabilir.

    D) Tüm ayetlerin uzunlukları birbirine eşittir.

103. "Besmele" ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

    A) Kur'an'daki sureler onunla başlar.

    B) Her işimize besmeleyle başlarız.

    C) Kur'an'da Besmele yoktur.

    D) Besmele ile Allah'ı anarız ve hatırlarız.

104. "Kur'an-ı Kerim'in anlamlı en küçük parçalarıdır. Bazen bir cümleden oluşabileceği gibi bazen de birkaç cümleden oluşabilir. Birbirinden numaralar veya gül, çiçek vb. süslerle ayrılmıştır" Kuranın iç düzeni ile verilen yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden han

    A) Hatim

    B) Ayet

    C) Sure

    D) Cüz

105. Kuranı Kerim kaç sureden meydana gelmiştir?

    A)121

    B)114

    C)100

    D)141

106. Kuranı Kerimde hangi surenin başında Besmele yoktur?

    A) Tevbe Suresi

    B) Neml Suresi

    C) Nebe Suresi

    D) Nisa Suresi

107. Ayetlerin birkaçının veya daha fazlasının bir araya gelmesiyle meydana gelen Kuran-ı Kerim'in müstakil bölümüne ne denir?

    A) Ayet

    B) Cüz

    C) Sûre

    D) Sahife

108. Kuran-ı Kerim'in ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Fatiha-Felak

    B) Fatiha-Nas

    C) Bakara-Felak

    D) Bakara-Nas

109. Kuranı Kerimin en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?

    A) Bakara-286

    B) Bakara-256

    C) Maide-286

    D) Maide-256

110. Kur'an - ı Kerim'de başında besmele bulunmayan sure hangisidir?

    A) Kevser

    B) Tevbe

    C) Neml

    D) Yâsin

111. Aşağıdakilerden hangisi sureyi tanımlar?

    A ) Kuranı Kerimin baştan sona bütünüdür.

    B ) Kuran'ı oluşturan her bölümün adına denir.

    C ) Kuranın her bir cümlesine denir.

    D ) Kuran okunurken söylenen bir sözdür.

112. İslamiyet?ten önce Mekke?yi ziyarete gelen Araplar, kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşması düzenlerler, sonrada kabedeki putları ziyaret ederlerdi. Bu durum Arapların hangi durumunu göstermez?

    A) Mekke'nin kutsal bir şehir olduğu

    B) Arapların ticarete önem verdikleri

    C)Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları

    D)Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu

113. Hz. Muhammed?in doğduğu yıllarda Mekke'nin genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.

    B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.

    C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.

    D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.

114. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A) Müşrik: Allah?ın birliğine inanan kişiler

    C) Yahudi: Musevi

    B) Köle: Hiçbir hakkı olmayan insan

    D) Kabile: Küçük insan Toplulukları

115. Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbe?yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?

    A) Fil Olayı

    B) Kâbe Olayı

    C) Ebabil Olayı

    D) Hakem Olayı

116. Aşağıdakilerden hangisi İslam?ın doğduğu ortamdaki inançlardan biri değildir?

    A) Putperestlik

    B) Hıristiyanlık

    C) Yahudilik

    D) Budizm

117. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'in doğduğu sırada Arap Yarımadasında en yaygın olan inançtı?

    A) Yahudilik

    B) Hristiyanlık

    C) Putperestlik

    D) Haniflik

118. I. Mekke'de bulunmaktadır. II. Taştan yapılmış dört köşe bir binadır. III. Allah?ın evi diye adlandırılır. IV. Hristiyanlar için kutsal bir mekandır. Kâbe ile ilgili yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

    A) I - III

    B) Sadece II

    C) III - IV

    D) Sadece IV

119. Arabistan yarımadasında bulunan Mekke kenti İslamiyet'ten öncede en önemli merkezlerden biriydi. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir.

    A) Şiir sanatında önemli bir konumda olması,

    B) Kutsal yapı Kabenin bulunduğu yer olması,

    C) Panayırların düzenlendiği bir yer olması,

    D) Halkının çoğunluğunun ticaretle uğraşması,

120. Hanifler aşağıdakilerden hangisine denir?

    A) Hanefi mezhebini takip edenlere

    B) İslam'ın ilk devirlerindeki Hıristiyanlara

    C) Hz. İbrahim (AS)'ın dinini takip edenlere

    D) Mekke'den Habeşistan'a göç edenlere

121. İslam öncesi Arap Yarımadasında tek Allah'a ibadet eden ve Hz. İbrahim'in dinine bağlı olduklarını söyleyen kişilere ne ad verilir?

    A) Mecusiler

    B) Havariler

    C) Museviler

    D) Hanifler

122. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı dönemde Hz. Muhammed?in de içinde yaşadığı toplumun, sosyal ve ahlâkî özellikleri arasında yer almaz?

    A) Haksızlık ve adaletsizliğe karşı çıkılması

    B) Toplumun hürler ve köleler şeklinde sınıflara ayrılması

    C) İçki, kumar ve hırsızlık gibi kötü davranışların yaygınlaşması

    D) İnsanların Allah?tan başka ilâhlar edinmesi

123. İnsanlık tarihinde yeryüzünde Kâbe'yi ilk defa kim inşa etti?

    A) Hz. Yusuf

    B) Hz. Muhammed

    C) Hz. İbrahim

    D) Hz. Adem

124. Peygamberimizin doğumundan önce Kâbe ile ilgili hangi olay olmuştur?

    A) Nuh Tufanı olmuştur.

    B) Zemzem bulunmuştur.

    C) Mecusi ateşi sönmüştür.

    D) Fil Vakası olmuştur.

125. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir?

    A) İbadet amacıyla yapılmıştır.

    B) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

    C) Medine şehrinde bulunur.

    D) Allah'ın evi olarak da adlandırılır.

126. Hz. Muhammed'in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir?

    A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.

    B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.

    C) Kabile olarak yaşantı vardı.

    D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.

127. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in doğduğu çevre için söylenemez?

    A) İnsanlar genel olarak putlara tapıyorlardı.

    B) İçki, kumar yaygınlaşmıştı.

    C) İnsanlar barış ve huzur içindeydi.

    D) Mekke önemli bir ticaret merkeziydi.

128. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Arabistan'ın durumunu göstermez?

    A) Kadınlara değer verilmezdi.

    B) Kabileler arasında kin ve düşmanlık hâkim idi.

    C) Şiire ve hitabete çok önem verirlerdi.

    D) Okuma yazma bilenlerin sayısı çok fazla idi.

129. 1-Güzel ahlak kurallarına uyanlar yok denecek kadar azdı. 2-İçki, kumar, gibi kötülükler yaygınlaşmıştı. 3-Kız çocukları hor görülüyor, diri diri toprağa gömülüyordu. 4-Güçlüler zayıfları eziyordu. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sayılan sebeplerde

    A) Fetret dönemi

    B) Asabiye dönemi

    C) Cahiliyye Dönemi

    D) Lale Dönemi

130. 1. Budistler 2. Hanifler 3. Puta tapanlar Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in doğduğu toplumda var olan dini guruplardandır?

    A) Sadece 1

    B) 1 ve 2

    C) 2 ve 3

    D) 1, 2, 3

131. Peygamber Efendimizin aile büyükleri (babası, annesi, dedesi ve amcası) aşağıdakilerden hangisinde sıra ile verilmiştir?

    A) Âmine-Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip,

    B) Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip- Âmine,

    C) Abdullah-Âmine-Abdulmuttalip-Ebu Talip,

    D) Âmine-Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip,

132. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam davetine karşı çıkan amcalarındandır?

    A) Abbas

    B) Ebu Lehep

    C) Hz. Hamza

    D) Ebu Talip

133. Peygamberimizin aile büyüklerinin vefatlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    A) Babası, peygamberimiz doğmadan iki ay kadar önce

    B) Annesi peygamberimiz 6 yaşındayken

    C) Dedesi peygamberimiz 8 yaşındayken

    D) Amcası Ebu Talip Peygamberimiz 4 yaşındayken

134. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in aile büyüklerinden birisi değildir?

    A) Abdülmuttalip

    B) Ebu Bekir

    C) Ebu Talip

    D) Âmine

135. Hz. Muhammed'in ailesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

    A) Dedesi Mekke'nin lideriydi.

    B) Ticaretle uğraşırlardı

    C) Abdulmuttalip cömert ve cesur bir kişiydi.

    D) İnsanlar tarafından pek sevilmezlerdi.

136. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin amcalarından birisi değildir?

    A) Ebu Bekir

    B) Ebu Leheb

    C) Hamza

    D) Abbas

137. Hz. Muhammed'in annesi ………………… ona süt anne bulmuş ve süt annesi …………….. Hz. Muhammed'e dört yıl bakmış ve dört yıl sonra onu annesine teslim etmiştir. Annesi, Hz. Muhammed altı yaşındayken ölmüş ve dedesi………………… 'in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amc

    A) Halime - Amine- Abdulmuttalip - Ebu Talip

    B) Âmine - Halime- Abdulmuttalip - Ebu Talip

    C) Âmine - Halime - Abdullah - Ebu Talip

    D) Halime - Âmine- Abdulmuttalip - Hamza

138. " Hz. Muhammed 4 - 6 yaşları arasında annesinin yanında kalmıştır. Annesi, ______________ köyünde vefat edince 6 - 8 yaşları arasında dedesi _________________________ "in yanında kalmıştır. 8 yaşında iken dedesi de vefat edince onu amcası______________

    A) Mekke - Abdulmuttalip - Ebu Talib

    B) Medine - Abdullah - Ebu Talib

    C) Ebva - Abdulmuttalip - Ebu Talip

    D) Şam - Abdulmuttalip - Hamza

139. Peygamberimizin ailesiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Annesinin adı Amine'dir.

    B) Amcasının adı Ebu Bekir'dir.

    C) Dedesinin adı Abdulmuttalip'tir.

    D) Babasının adı Abdullah'tır

140. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Peygamberimiz Mekke'de dünyaya gelmiştir

    B) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur

    C) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke'de geçirmiştir.

    D) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice'yle evlenmiştir

141. Dedesinin ölümünden sonra peygamberimize Ebu Talip bakmıştı. Kendisine çok iyiliği dokunmuştu. Peygamberimiz ticaretle uğraşıp varlıklı biri olunca Ebu Talip'in çocuklarından birini yanına almış ve onun bakımını üstlenmiştir. Böylece amcasının yükü

    A) İbrahim

    B) Osman

    C) Cafer

    D) Hz. Ali

142. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir.

    A) Ahmet

    B) Mahmut

    C) Mustafa

    D) Abdullah

143. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber(SAV) için yanlıştır?

    A) Peygamber (sav) bebekliğinde emzirilmesi için Halimeye verildi.

    B) Peygamber (sav) doğumundan iki ay sonra babasını kaybetti.

    C) Peygamber (sav) 4 yaşlarında sütannesi tarafından annesine teslim edildi.

    D) Peygamber(sav) 8 yaşlarında iken amcasının himayesine girdi.

144. Hz. Muhammed annesi Âmine ölünce dedesi Abdulmuttalib'in yanında kalmıştır. Dedesi onu yanından ayırmaz ve gittiği her yere otururdu. Dedesinin ölümünden sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başlamıştır. Ebu Talib ve karısı ona çok iyi bakmışlar ve

    A) Hz. Muhammed'in annesi o küçükken ölmüştür.

    B) Dedesi ona iyi bakmıştır.

    C) Ebu Talib Hz. Muhammed'in amcasıdır.

    D) Ebu Talib'in karısı onu fazla sevmiştir.

145. Amcasıyla katıldığı Şam ticari seferinde, Hz. Muhammed'in beklenen son Peygamber olduğunu anlayan Hıristiyan din âlimi kimdir?

    A) Varaka b. Nevfel

    B) Ebu Cehil

    C) Rahip Bahira

    D) Ebu Süfyan

146. Peygamber Efendimiz (SAV) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) 20 Nisan (12 Rebiülevvel) 571'de Mekke'de doğdu.

    B) Annesinin adı Âmine'dir.

    C) Altı yaşındayken babasını kaybetti.

    D) Babasının adı Abdullah'tır.

147. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed için yanlıştır?

    A) 20 Nisan 571 yılında Mekke'de doğdu.

    B) 6 yaşındayken babası,8 yaşındayken dedesi öldü.

    C) Sütannesinin adı Halime, Süt kız kardeşi ise Şeyma'dır.

    D) Peygamberimiz, ticaret hayatında da dürüstlüğü ile tanındı.

148. Hz Muhammed çocukluğu döneminde aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır?

    A) Amcası

    B) Dedesi

    C) Halası

    D) Annesi

149. Mevlit kandilini niçin kutlarız?

    A) Peygamberimizin doğumu olduğu için,

    B) Peygamberimizin Allah'ın katına çıktığı için,

    C) Ku'ran-ı Kerim Peygamberimize indirildiği için,

    D) Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek için,

150. Arkadaşlarından birisi Hz. Muhammed'e koyun otlatıp otlatmadığını sormuş o da ;" Evet, ben koyun otlattım " demiştir. Ayrıca Hz. Muhammed'in evlenmesine sebep olan şey Hz. Hatice'nin iş ortağı olup onun alış veriş işleri için kervanlarıyla ilgilenmesi

    A) Çobanlık-Ticaret

    B) Ticaret-Öğretmenlik

    C) Tarım-Ticaret

    D) Tarım- Çobanlık

151. Peygamberimizin yanına alarak bakımını üstlendiği amcasının oğlu kimdir?

    A) İbrahim

    B) Hz. Ali

    C) Cafer

    D) Osman

152. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir.

    A) Ahmet

    B) Mahmut

    C) Abdullah

    D) Mustafa

153. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber(SAV) için yanlıştır?

    A) Peygamber (sav) bebekliğinde emzirilmesi için Halimeye verildi.

    B) Peygamber (sav) doğumundan iki ay sonra babasını kaybetti.

    C) Peygamber (sav) 4 yaşlarında sütannesi tarafından annesine teslim edildi.

    D) Peygamber(sav) 8 yaşlarında iken amcasının himayesine girdi.

154. Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya başlamıştır?

    A) Annesinin vefatından sonra

    B) Dedesinin vefatından sonra

    C) Sütannesinin vefatından sonra

    D) Babasının vefatından sonra

155. Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

    A) İnsanlara karşı merhametli olması

    B) Güler yüzlü, tatlı dilli olması

    C) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması

    D) Her zaman doğru ve dürüst olması

156. Mekke'de kurulan "Hılfülfüdul Derneği"nin temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Ticareti geliştirmek

    B) Güçsüzleri korumak ve haksızlıkları engellemek

    C) Çevre temizliğini korumak

    D) Kâbe?nin tamirini ve koruyuculuğunu yapmak

157. İslamiyet'ten önce Mekke'ye dışarıdan gelen insanlar haksızlığa uğruyordu. Haksızlığa uğrayanların hakkını korumak için kurulan ve gençliğinde Peygamberimizin de katıldığı Erdemliler Birliği topluluğunun adı nedir?

    A) Hilal-i Ahmer

    B) Misak-ı Milliye

    C) Hılfulfudul

    D) Anayasa

158. Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed'in davranışlarına örnek değildir?

    A) Aile büyüklerini sever ve sayar.

    B) Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyar.

    C) Kötü davranışlardan kaçınır.

    D) Hiçbir topluluğa üye olmaz.

159. Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed(sav)'in yapmayacağı davranışlardan biridir?

    A) Aile büyüklerini sever ve sayardı.

    B) Kötü, kırıcı davranışlardan kaçınırdı.

    C) Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyardı.

    D) Hiçbir kimseye yardım etmez, insanların kalbini kırardı.

160. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarında gösterdiği davranışlardan biri olamaz?

    A) Verdiği sözü yerine getirirdi

    B) Kötülük yapanlara destek olurdu.

    C) Kibirden, kıskançlıktan, cimrilikten ve ikiyüzlülükten uzak dururdu.

    D) İnsanların zararlarına olacak işlerden kaçınırdı

161. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin erdemli davranışlarından biri değildir?

    A) Hz. Muhammed (sav),büyüklerini sever sayardı,

    B) Hz. Muhammed(sav),dürüst ve güvenilir değildi,

    C) Hz. Muhammed(sav),kötü davranışlardan kaçınırdı,

    D) Hz. Muhammed(sav),çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi,

162. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Hz. Muhammed arkadaşlarıyla iyi geçinirdi

    B) Hz. Muhammed dürüst ve güvenilirdi

    C) Hz. Muhammed kötü davranışlardan kaçınırdı

    D) Hz. Muhammed doğaya ve hayvanlara önem vermezdi

163. Hz. Muhammed'in aile büyüklerine karşı tutumu aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

    A) Aile büyükleriyle yakından ilgilenir, onları kırmaz ve incitmezdi.

    B) Aile büyüklerinin sözünü dinlemezdi.

    C) Anne babasını hep anar, mezarlarını ziyaret ederdi.

    D) Aile büyüklerine karşı sevgi ve saygıda kusur etmezdi.

164. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)'in örnek davranışlarından birisi olamaz?

    A) İnsanlar arasında ayrım yapmazdı.

    B) Halkın içinde olmaktan mutluluk duyardı.

    C) Başka dinden olanlarla sürekli kavga ederdi.

    D) Halkın derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinirdi.

165. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz hakkında söylenemez?

    A) Yalan söylemezdi.

    B) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi.

    C) Hayvanları severdi.

    D) Haksızlık yapanlara kötü davranırdı.

166. Bir gün bir kadın Hz. Muhammed?in evine gelir. Kadın içeri girince peygamberimiz "Annem, anneciğim" diyerek yerinden kalkar ve oturması için yere kilim serer. Gelen sütannesi Halime?dir. Ona ikramlarda bulunur, hediyelerle evine uğurlar. Yukarıdaki

    A) Peygamberimiz aile büyüklerini sever ve sayardı

    B) Peygamberimiz misafirlerine saygı gösterirdi.

    C) Peygamberimiz sütannesini çok severdi

    D) Peygamberimiz insanlara değer vermezdi.

167. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): "Küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir" demekle anlatmak istediği nedir?

    A) Büyükleri huzur evlerine götürmemiz gerektiğini.

    B) Çocuklara acımamak gerektiğini

    C) Büyüklere saygı göstermemek gerektiğini

    D) Küçüklerimizi sevmemiz, büyüklere saygı göstermemiz gerektiğini

168. Hz Muhammed (sav) Aile fertlerine nasıl davranırdı?

    A) İlgilenecek zaman bulamazdı.

    B) Sert ve Kaba davranırdı.

    C) Sever ve sayardı.

    D) Diğer kişilerden üstün tutardı.

169. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesi içindeki davranışlarından biri olamaz?

    A) Küçükken ev işlerinde annesine yardım etmiştir.

    B) Sevgi ve saygısını davranışlarıyla göstermiştir.

    C) Dedesini, amcalarını sevmiş onlara saygıda kusur etmemiştir.

    D) Büyüklerini sözlerine karşı çıkmıştır.

170. Peygamberimiz bir gün torununu kucağına almış öpüyordu. O?nun bu davranışını şaşkınlıkla seyreden bir adam "benim on çocuğum var ama bugüne kadar hiç öpmedim onları? diyince Peygamberimiz o adama "merhamet etmeyene merhamet edilmez? demiştir. Parçada

    A) Çocuk sahibi olmalıyız.

    B) Çocuklar bizim geleceğimizdir.

    C) Çocuklara sevgi ve merhamet gösterilmeli.

    D) Çocukları öpmek sevaptır.

171. "Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla iyi geçinir, onları sever ve sayardı. Onlara kibar ve anlayışlı davranırdı. Kötü söz söylemez, başkalarının hakkını yemezdi." Buna göre bizler arkadaşlarımızla ilişkilerimizde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız

    A) Kötü söz söylemek

    B) Üzüntülerimizi paylaşmak

    C) Hoşgörülü olmak

    D) Zor durumda olanlara yardım etmek

172. Peygamberimiz amcası Zübeyr ile birlikte ticaret için Yemene gitmişti. Tüccarların hile yaptıklarını, ölçü ve tartıda insanları aldattıklarını görür. Tüccarlara yaptıklarının yanlış olduğunu hile yapmadan da karlı alışveriş yapılabileceğini söyler ve göst

    A) Peygamberimiz haksız kazanç elde etmiştir

    B) Peygamberimiz hile yapanlara izin vermiştir.

    C) Peygamberimiz haksız kazanç elde edenlere destek vermiştir.

    D) Peygamberimiz haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkardı.

173. Peygamberimiz kendisi haksızlık yapmazdı. Yapanlar var ise bu kişilere karşı güzel bir tavırla karşı çıkardı. Yalnız başına düzeltebilecek olduğu şeyleri düzeltirdi. Bunu yaparken kimsenin kalbini kırmazdı. Düzeltemeyeceği bir şeyse insanlarla birlik ola

    A) Güvenilir insanlar Topluluğu

    B) Erdemliler Topluluğu

    C) Savaş karşıtları Topluluğu

    D) Doğru insanlar Topluluğu

174. Hz. Muhammed'in aile büyüklerine karşı tutumu aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

    A) Aile büyükleriyle yakından ilgilenir, onları kırmaz ve incitmezdi.

    B) Aile büyüklerinin sözünü dinlemezdi.

    C) Anne babasını hep anar, mezarlarını ziyaret ederdi.

    D) Aile büyüklerine karşı sevgi ve saygıda kusur etmezdi.

175. Ey Muhammed! Kuşkusuz biz sana Kevser?i verdik. Şimdi Rabb'in için kulluk et ve kurban kes..Asıl soyu kesik olan sana kin besleyendir. Yukarıda hangi surenin anlamı verilmiştir?

    A) Nas suresi

    B) İhlas suresi

    C) Fatiha suresi

    D) Kevser suresi

176. Kur'an ayetlerinin gelmeye başladığı ortamla ilgili aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

    A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.

    B) Fakir ve güçsüz insanlara her türlü kötülük ve haksızlık yapılıyordu.

    C) İnsanlar zor durumda kaldıklarında birbirlerinin yardımına koşuyorlardı.

    D) Kız çocuklarından utanıyor ve onları diri diri toprağa gömüyorlardı

177. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir?

    A) Hac ibadeti burada yapılır.

    B) Arabistan'da Mekke'de bulunur.

    C) Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır

    D) Namaz kılarken insanlar ona yönelir.

178. Aşağıdakilerden hangisi Kuran'ın indiği ortamın özelliklerinden değildir?

    A) Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu

    B) İnsanlar kabileler halinde yaşıyor, kan davaları eksik olmuyordu

    C) Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu

    D) İnsanlar arasında eşitlik vardı