GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...

dkab07

sinavyeni-1

 
Dkab_Web_1


       DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ

ONLİNE DENEME SINAVI
SAYIN ÖĞRENCİ
SINAV 25 SORUDUR.SÜRE 40 DAKİKADIR.

BAŞARILAR DİLERİZ.


 
 
 

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur'an için söylenemez?

    A) Kur'an'ın hükümleri evrenseldir.

    B) Kur'an sureleri rast gele sıralanmıştır..

    C) Kur'an en son ilahi kitaptır.

    D) Kur'an bozulmamış tek ilahi kitaptır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir ?

    A) Kaynağı vahiydir.

    B) İlk süresi fatihadır.

    C) Milli bir kitaptır.

    D) 114 süre vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özelliklerinden değildir ?

    A) Nebe` suresi hariç sureler besmele ile başlar.

    B) Kaynağı vahiydir

    C) Hz. Muhammed'e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir

    D) Evrensel bir kitaptır.

4. Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

    A) İlahi kitapların sonuncusudur.

    B) Yaklaşık 40 yılda tamamlanmıştır.

    C) Hz. Muhammed'e Arapça olarak indirilmiştir.

    D) 610 yılında Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

5. Kur'an - ı Kerim'de toplam kaç cüz vardır?

    A) 15

    B) 20

    C) 25

    D) 30

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir?

    A) Kur'an tüm insanlığa gönderilmiştir.

    B) Kur'an her çağda geçerlidir.

    C) Kur'an aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

    D) Kur'an sadece inaç ve ibadetten bahseder.

7. "İlk insan ve ilk peygamberdir. İlk peygamber oluşu onun ilk vahiy alan kişi olduğunu gösterir.? Buna göre bu özellikler aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?

    A) Hz. Muhammed

    B) Hz. Musa

    C) Hz. Âdem

    D) Hz. İbrahim

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur'an için söylenemez?

    A) Kur'an'ın hükümleri evrenseldir.

    B) Kur'an sureleri rast gele sıralanmıştır..

    C) Kur'an en son ilahi kitaptır.

    D) Kur'an bozulmamış tek ilahi kitaptır.

9. Kur'an'ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış bir cümledir?

    A) Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın kitabıdır ve tüm çağlarda geçerlidir.

    B) Kur'an-ı Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

    C) Kur'an-ı Kerim sadece inanç ve ibadetlerden bahseder.

    D) Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

10. Hz.Peygamber(SAV)'e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır.

    A) Ashab-ı Suffe

    B) Hulefa-i Raşidin

    C) Vahiy Katipleri

    D) Bütün sahabeler

11. Kur'an, Peygamberimize toplu olarak değil de ayet ayet, sure sure bölümler halinde inmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olamaz?

    A) Kolayca ezberlenebilmesi için

    B) Öğrenilenler iyi anlaşılsın diye

    C) İnsanların değişik sorunlarının çıkması

    D) İnsanların sabırlarının ölçmek için

12. Kuran-ı Kerim'in indirildiği ve Kuran'da "Bin aydan daha hayırlıdır." diye bildirilen kutsal gece hangisidir?

    A) Regaip gecesi

    B) Miraç gecesi

    C) Kadir gecesi

    D) Berat gecesi

13. Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar savaşlar yaptılar. Bu savaşlar sırasında Kuranı Kerimi ezbere bilen bir çok sahabe öldü.O zamanlar Müslümanların başında Hz. Ebu Bekir vardı.Hz. Ebu Bekir önceki kitapların başına gelenlerin Kuran-ı Kerimi

    A) Kuran-ı Kerimi koruma altına aldı.

    B) Kuran-ı Kerimi tek kitap haline getirdi.

    C) Kuran-ı Kerimi ezberledi ve ezberletti.

    D) Kuran-ı Kerimi çoğalttı.

14. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin diğer bir adıdır.

    A) Sure

    B) Cüz

    C) Enam

    D) Mushaf

15. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın iç düzeni ile ilgili yanlıştır

    A) Kur'an'da 114 süre vardır

    B) En Kısa süre Fatiha

    C) En uzun Bakara 286 ayet

    D) İlk Süre Fatiha-son süre Nass

16. Aşağıdakilerden hangisi ayeti tanımlar?

    A)Kuranı Kerimin baştan sona bütünüdür.

    B) Kuran'da besmele ile başlayıp besmeleye kadar olan bölüm.

    C) Kuran-ı Kerim'de bir surenin ismidir.

    D) Sureleri meydana getiren vahiy ifadeleridir.

17. Kuranı Kerim kaç sureden meydana gelmiştir?

    A) 121

    B) 114

    C) 100

    D) 141

18. Kuranı Kerimde hangi surenin başında Besmele yoktur?

    A) Tevbe Suresi

    B) Neml Suresi

    C) Nebe Suresi

    D) Nisa Suresi

19. İslamiyet'ten önce Mekke'yi ziyarete gelen Araplar, kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşması düzenlerler, sonrada kabedeki putları ziyaret ederlerdi. Bu durum Arapların hangi durumunu göstermez?

    A) Mekke'nin kutsal bir şehir olduğu

    B) Arapların ticarete önem verdikleri

    C) Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları

    D) Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu

20. Hz. Muhammed'in doğduğu yıllarda Mekke'nin genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.

    B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.

    C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.

    D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.

21. Hz. Muhammed'in annesi ………………… ona süt anne bulmuş ve süt annesi …………….. Hz. Muhammed'e dört yıl bakmış ve dört yıl sonra onu annesine teslim etmiştir. Annesi, Hz. Muhammed altı yaşındayken ölmüş ve dedesi………………… "in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amc

    A) Halime - Amine- Abdulmuttalip - Ebu Talip

    B) Âmine - Halime- Abdulmuttalip - Ebu Talip

    C) Âmine - Halime - Abdullah - Ebu Talip

    D) Halime - Âmine- Abdulmuttalip - Hamza

22. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Peygamberimiz Mekke'de dünyaya gelmiştir

    B) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur

    C) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke'de geçirmiştir.

    D) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice'yle evlenmiştir

23. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

    A) Hz. Muhammed arkadaşlarıyla iyi geçinirdi

    B) Hz. Muhammed dürüst ve güvenilirdi

    C) Hz. Muhammed kötü davranışlardan kaçınırdı

    D) Hz. Muhammed doğaya ve hayvanlara önem vermezdi

24. Peygamberimiz amcası Zübeyr ile birlikte ticaret için Yemene gitmişti. Tüccarların hile yaptıklarını, ölçü ve tartıda insanları aldattıklarını görür. Tüccarlara yaptıklarının yanlış olduğunu hile yapmadan da karlı alışveriş yapılabileceğini söyler ve göst

    A) Peygamberimiz haksız kazanç elde etmiştir

    B) Peygamberimiz hile yapanlara izin vermiştir.

    C) Peygamberimiz haksız kazanç elde edenlere destek vermiştir.

    D) Peygamberimiz haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkardı.

25. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz hakkında söylenemez?

    A) Yalan söylemezdi

    B) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi

    C) Hayvanları severdi

    D) Haksızlık yapanlara kötü davranırdı