GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...

dkab07

KURANDAKI YASAKLAR

 

   KUR'ANDAKİ YASAKLAR    

 

 

 

 

1-Fesad çıkarmayın (2/11)

 

 

 

 

 

 

2-Allah’tan başkasına kulluk etmeyin (2/83) (11/26)

 

 

 

 

 

 

3-Birbirinizin kanını dökmeyin ( 2/84)

 

 

 

 

 

 

4-Birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin (2/84)

 

 

 

 

 

 

5-Sadakalarınızı başa kalkmayın (2/264)

 

 

 

 

 

 

6-Kafirleri dost edinmeyin (3/28) (4/144)

 

 

 

 

 

 

7-Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin (3/118)

 

 

 

 

 

 

8-Faizi kat kat yemeyin (3/130)

 

 

 

 

 

 

9-Kafirler gibi olmayın (3/156)

 

 

 

 

 

 

10-Kadınlara zorla mirasçı olmayın (4/19)

 

 

 

 

 

 

11-Malları haksızlıkla yemeyin (2/188) (4/29) (5/77)

 

 

 

 

 

 

12-Sarhoşken namaza yaklaşmayın (4/43)

 

 

 

 

 

 

13-Dininizde aşırı gitmeyin (4/171)

 

 

 

 

 

 

14-Allah’ın şiarlarına hürmetsizlık etmeyin (5/2)

 

 

 

 

 

 

15-Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin(5/51)

 

 

 

 

 

 

16-Dininizi alay konusu edinenleri dost edinmeyin(5/57)

 

 

 

 

 

 

17-Allah’ın helal kıldığı şeyleri haram kılmayın (5/87)

 

 

 

 

 

 

18-İhramlı iken avı öldürmeyin (5/95)

 

 

 

 

 

 

19-Açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın (5/101)

 

 

 

 

 

 

20-Fitneden sakının (8/25)

21-Allah’a ve Peygambere karşı hainlik yapmayın (8/27)

 

 

 

 

 

 

22-Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin.(9/23)

 

 

 

 

 

 

23-Küfrünüze özür bulmaya çalışmayın (9/66) (66/07)

 

 

 

 

 

 

24-Allah’ı ve Peygamberi inkar edenler için bağışlanma dilemeyin (9/80)

 

 

 

 

 

 

25- Mescidi Dırar’da namaz kılmayın (9/108)

 

 

 

 

 

 

26- İki ilah edinmeyin (16/51)

 

 

 

 

 

 

27-Allah ile başka ilah edinmeyin (17/22)

 

 

 

 

 

 

28-Allah’a karşı yalan uydurmayın (20/61)

 

 

 

 

 

 

29-Şeytanın adımlarını takip etmeyin (2/168) (2/208) (24/21)

 

 

 

 

 

 

30-Başkalarının evlerine izin almadan ve selam vermeden girmeyin (24/27)

 

 

 

 

 

 

31-Peygamberin davetini, bazınızın daveti gibi zannetmeyin (24/63)

 

 

 

 

 

 

32-Cahillerle arkadaşlık etmeyin (28/55)

 

 

 

 

 

 

33-Allah’a şirk koşmayın  (4/36) (31/13)

 

 

 

 

 

 

34-Peygamberin evine vakitli vakitsiz çağrılmaksızın girmeyin (33/55)

 

 

 

 

 

 

35-Şeytana tapmayın (36/60)

 

 

 

 

 

 

36-Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin (39/53)

 

 

 

 

 

 

37-Allah’ın ve Peygamberin önüne geçmeyin ( 49/1)

 

 

 

 

 

 

38-Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin (49/02)

 

 

 

 

 

 

39-Birbirinizi alaya almayın (49/11)

 

 

 

 

 

 

40-Düşmanlarınızı dost edinmeyin (60/01)

 

 

 

 

 

 

41-Allah’ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin (60/13)

 

 

 

 

 

 

42-Kur’an’ı inkar edenlerden olmayın (2/41)

 

 

 

 

 

 

43-Ayetleri az bir paha karşılığı satmayın (2/41) (5/44)

 

 

 

 

 

 

44-Hakkı batıla karıştırmayın ve batılı gizlemeyin (2/42)

 

 

 

 

 

 

45-Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın (2/60)

 

 

 

 

 

 

46-Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin (2/154) (3/169)

 

 

 

 

 

 

47-Aşırı gitmeyin (2/190)

 

 

 

 

 

 

48-Mescidi Haram’da savaşmayın (2/191)

 

 

 

 

 

 

49-Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın (2/195)

 

 

 

 

 

 

50-Hacda; kavga etmek, kadınlara yaklaşmak ve günaha işlemek yoktur (2/197)

 

 

 

 

 

 

51-Müşrik kadınlarla evlenmeyin (2/221)

 

 

 

 

 

 

52-Aybaşı halindeki kadınlara yaklaşmayın(2/222)

 

 

 

 

 

 

53-Boşadığınız kadınlardan  verdiğiniz mehirleri geri almayın (2/229)

 

 

 

 

 

 

54-Allah’ın ayetlerini alaya almayın (2/231)

 

 

 

 

 

 

55-Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın (2/237)

 

 

 

 

 

 

56-Adi ve kalitesi bozuk şeyleri vermeye (infak etmeye) kalkışmayın.(2/267)

 

 

 

 

 

 

57-Şahitler çağrıldıklarında çekinmesinler (2/282)

 

 

 

 

 

 

58-Borçlarınızı yazmaktan üşenmeyin (2/282)

 

 

 

 

 

 

59-Şahidliği gizlemeyin (2/283)

 

 

 

 

 

 

60-Allah’ı bırakıp birbirinizi rab edinmeyin (3/64)

 

 

 

 

 

 

61-Allah’ın ipinden ayrılmayın (3/103)

 

 

 

 

 

 

62-Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın (3/105)

 

 

 

 

 

 

63-Gevşemeyin ve üzülmeyin (3/139)

 

 

 

 

 

 

64-Allah’ın kitabını gizlemeyin (3/187)

 

 

 

 

 

 

65-Yetimin mallarını yemeyin (4/2) (6/152) (17/34)

 

 

 

 

 

 

66-Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin (4/5)

 

 

 

 

 

 

67-Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin (4/22)

 

 

 

 

 

 

68-Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri istemeyin (4/32)

 

 

 

 

 

 

69-Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin (4/89)

 

 

 

 

 

 

70-Mümine “sen mümin değilsin” diyerek tekfir etmeyin (4/94)

 

 

 

 

 

 

71-Düşmanınız olan topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin (4/104)

 

 

 

 

 

 

72-Hainlerin tarafını tutmayın (4/105)

 

 

 

 

 

 

73-Hainleri savunmayın (4/107)

 

 

 

 

 

 

74-Günah işlemekte ve aşırılıkta yardımlaşmayın (5/2)

 

 

 

 

 

 

75-Bir topluluğuna olan öfkeniz sizi adaletsiz yapmasın (5/8)

 

 

 

 

 

 

76-İnsanların hevalarına uymayın (5/48)

 

 

 

 

 

 

77-Kur’an’ın bir kısmından bile vazgeçmeyin (5/49)

 

 

 

 

 

 

78-Sapan,saptıran ve doğru yoldan ayrılanların heveslerine uymayın(5/77)

 

 

 

 

 

 

79-Allah’ın sınırları aşmayın (5/87)

 

 

 

 

 

 

80-Müşriklerden olmayın (6/14) (10/105)

 

 

 

 

 

 

81-Sabah akşam, Rabblerinin rızasını isteyerek O'na yalvaranları kovmayın (6/52)

 

 

 

 

 

 

82-Müşriklerden korkmayın (6/80)

 

 

 

 

 

 

83-Müşriklerin putlarına sövmeyin(6/108)

 

 

 

 

 

 

84-Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin (6/121)

 

 

 

 

 

 

85-İsraf etmeyin (6/141) (7/31)

 

 

 

 

 

 

86-Ayetleri yalanlayanların ve Ahirete inanmayanların hevesine uymayın (6/150)

 

 

 

 

 

 

87-Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin (6/151) (17/31)

 

 

 

 

 

 

88-Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın (6/151)

 

 

 

 

 

 

89-Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın (6/151) (17/33) (25/68)

 

 

 

 

 

 

90-Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara uymayın (6/153)

 

 

 

 

 

 

91-Allah’tan başka dostlar edinerek onlara uymayın (7/3)

 

 

 

 

 

 

92-İnsanların eşyalarını eksik vermeyin (7/85) (11/85)

 

 

 

 

 

 

93-Bozguncuların yoluna gitmeyin (7/142)

 

 

 

 

 

 

94-Gafillerden olmayın (7/25)

 

 

 

 

 

 

95-Peygamberden yüz çevirmeyin (8/20)

 

 

 

 

 

 

96-İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın (8/21)

 

 

 

 

 

 

97-Birbirinizle çekişmeyin (8/46)

 

 

 

 

 

 

98-Yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men

edenler gibi olmayın (8/47)

 

 

 

 

 

 

99-Münafıkların cenaze namazını kılmayın (9/84)

 

 

 

 

 

 

100-Kafirlerin sözlerine üzülmeyin (10/65) (36/76)

 

 

 

 

 

 

101-Bilmeyenlerin yoluna uymayın (10/89)

 

 

 

 

 

 

102-Allah’ı bırakıp da size fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapmayın (10/106)

 

 

 

 

 

 

103-Mücrimlerden (suçlulardan) yüz çevirin (11/52)

 

 

 

 

 

 

104-Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın (11/84)

 

 

 

 

 

 

105-Zulmedenlere meyletmeyin (11/113)

 

 

 

 

 

 

106-Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin (12/87)

 

 

 

 

 

 

107-Kafirler içinde bazı kimselere verilen kat kat servete gözünü dikmeyin (15/88)

 

 

 

 

 

 

108-Allah'ı kendinize kefil kılarak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın (16/91)

 

 

 

 

 

 

109-Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin (16/94)

 

 

 

 

 

 

110-Allah'ın ahdini hiçbir değere değişmeyin (16/95)

 

 

 

 

 

 

111-Kafirlerin kurduğu tuzaklara endişe etmeyin (16/127)

 

 

 

 

 

 

112-Gereksiz yere de saçıp savurganlık yapmayın (17/26)

 

 

 

 

 

 

113-Cimrilik yapmayın (17/29)

 

 

 

 

 

 

114-Zinaya yaklaşmayın (17/32)

 

 

 

 

 

 

115-Bilmediğiniz şeylerin ardına düşmeyin (17/36)

 

 

 

 

 

 

116-Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin (17/37)

 

 

 

 

 

 

117-Namaz kılarken sesinizi yükseltmeyin de gizli de okumayın (17/110)

 

 

 

 

 

 

118-Ashabı Kehf’in sayıları hakkında tartışmayın (18/22)

 

 

 

 

 

 

119-Hiçbir şey hakkında da: «Ben bunu yarın muhakkak yaparım demeyin( 18/23)

 

 

 

 

 

 

120-Allah’ın zikrinden uzak yaşayanların ve aşırılık yapanların heveslerine uymayın (18/28)

 

 

 

 

 

 

121-İbadette Allah’a ortak koşmayın (18/110)

 

 

 

 

 

 

122-Allah’ı anmakta gevşek davranmayın (20/42)

 

 

 

 

 

 

123-Allah’ın rızıklarını yeme hususunda aşırıya gitmeyin (20/81)

 

 

 

 

 

 

124-Dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verilen kimselere sakın göz dikmeyin (20/131)

 

 

 

 

 

 

125-İffetli kadınlara zina iftirası yapan kimselerin şahitliğini kabul etmeyin (20/4)

 

 

 

 

 

 

126-Müslüman kadınlar gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar(24/31)

 

 

 

 

 

 

127-Cariyeleri fuhşa zorlamayın (24/33)

 

 

 

 

 

 

128-Müşriklere itaat etmeyin (26/151)

 

 

 

 

 

 

129-Ölçü ve tartıyı eksik yapmayın (26/181) (55/09)

 

 

 

 

 

 

130-İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın (26/183)

 

 

 

 

 

 

131-Kafirlerin hilelerine karşı üzülmeyin (27/70)

 

 

 

 

 

 

132-Yeryüzünde bozgunculuğu arzulamayın (28/77)

 

 

 

 

 

 

133-İnsanları küçümseyip yüz çevirmeyin (31/18)

 

 

 

 

 

 

134-Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin (31/18)

 

 

 

 

 

 

135-Kafirlere ve Münafıklara itaat etmeyin (33/1) (33/48)

 

 

 

 

 

 

136-Cahiliyye kadınları gibi açılıp saçılmayın (33/33)

 

 

 

 

 

 

137-Yeminizi bozmayın (38/44)

 

 

 

 

 

 

138-Dinde ayrılığa düşmeyin (42/13)

 

 

 

 

 

 

139-Bilmeyenlerin heveslerine uymayın (45/18)

 

 

 

 

 

 

140-Amellerinizi ( Allaha ve Peygambere isyan ederek ) boşa çıkarmayın (47/33)

 

 

 

 

 

 

141-Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın (49/11)

 

 

 

 

 

 

142-Birbirinizin suçunu araştırmayın (49/12)

 

 

 

 

 

 

143-Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin (49/12)

 

 

 

 

 

 

144-Allah'ı unutup da, Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın (59/19)

 

 

 

 

 

 

145-Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğmeyin (68/10)

 

 

 

 

 

 

146-Yaptığınız iyiliği çok görerek başa kakmayın(74/6)

 

 

 

 

 

 

147-Günahkar ve kafirlere itaat etmeyin (76/24)

 

 

 

 

 

 

148-Bile bile Allah’a eş koşmayın (2/22)

 

 

 

 

 

 

149-Şüphe edenlerden olmayın (2/147) (3/60) (6/114) (10/94) (32/23)

 

 

 

 

 

 

150-Kafirlerden korkmayın (2/150)

 

 

 

 

 

 

151-Mescidlerde itikafa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın (2/187)

 

 

 

 

 

 

152-Kadınları boşadığınızda, müddetleri sona ermişse, kocaları ile birbirleriyle güzellikle anlaşmışlarsa evlenmelerine engel olmayın (2/232)

 

 

 

 

 

 

153-Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir şey almayın (4/20)

 

 

 

 

 

 

154-Kadınlar sze itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın (4/34)

 

 

 

 

 

 

155-Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız, bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin (4/129)

 

 

 

 

 

 

156-Hislerinize uyup adaletten sapmayın (4/135)

 

 

 

 

 

 

157-Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın (4/140)

 

 

 

 

 

 

158-Fasık topluma acımayın (5/26)

 

 

 

 

 

 

159-İnsanlardan korkmayın (5/44)

 

 

 

 

 

 

160-Kâfirler topluluğuna üzülmeyin (5/68) (31/23)

 

 

 

 

 

 

161-Cahillerden olmayın (6/35)

 

 

 

 

 

 

162-Zalimler ile birlikte olmayın (6/68)

 

 

 

 

 

 

163-Savaş için ilerlerken, inkar edenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin (8/15)

 

 

 

 

 

 

164-Kafirlerin malları ve çocukları sizi imrendirmesin (9/55)

 

 

 

 

 

 

165-Putperestlerin taptıklarının batıl olduğunda şüpheniz olmasın (11/109)

 

 

 

 

 

 

166-Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanmayın (14/47)

 

 

 

 

 

 

167-Umutsuzlardan olmayın (15/55)

 

 

 

 

 

 

168-Allah'a benzerler yakıştırmaya kalkışmayınız (16/74)

 

 

 

 

 

 

169-Anne ve baba ihtiyarlayınca onlara “öf” bile demeyin ve azarlamayın (17/23)

 

 

 

 

 

 

170-Öldürmekte aşırı gitmeyin (17/33)

 

 

 

 

 

 

171-İnkarcılara uymayın (25/52)

 

 

 

 

 

 

172-Allah’tab başkasına dua etmeyin (26/213) (72/18)

 

 

 

 

 

 

173-Kafirlere arka çıkmayın,onlara destek olmayın (28/86)

 

 

 

 

 

 

174-Anne ve baba Allah şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etmeyin (29/8)

 

 

 

 

 

 

175-Dünya hayatı sizi aldatmasın (31/33)

 

 

 

 

 

 

176-Kadınlar edalı,çekici konuşmasınlar (33/32)

 

 

 

 

 

 

177-İnkarcıların memlekette gezip dolaşması sizi aldatmasın.(40/4)

 

 

 

 

 

 

178-Kıyametin kopacağından sakın şüpheye düşmeyin (43/61)

 

 

 

 

 

 

179-Daha üstün olduğunuz halde düşman karşısında gevşemeyin (47/35)

 

 

 

 

 

 

180-Peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın (58/9)

 

 

 

 

 

 

181-Yetim kimseleri ezmeyin (93/9)

 

 

 

 

 

 

182-Sakın bir şey isteyeni azarlamayın (93/10)

 

 

 

 

 

 

NOT:Buraya kadar olan maddeler Kur’an’da geçen   olumsuz “la” ile gelen fiillerle gelen cümlelerden oluşturulmuştur.

 

 

 

 

 

 

183-Şüphesiz size ölü hayvan etini, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası için kesilen hayvanı haram kılınmıştır (2/173)(16/115)

 

 

 

 

 

 

184-Allah faizi haram kılmıştır (2/275)

 

 

 

 

 

 

185-Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılınmıştır(7/33)

 

 

 

 

 

 

186-İhramlı iken kara avı avlanmak haram kılınmıştır (5/96)

 

 

 

 

 

 

187-Müminlerin zina eden veya putperest olanlarla evlenmesi haram kılınmıştır(24/3)

 

 

 

 

 

 

188-Sizlere, analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızin yanınızda kalan üvey kızlarınız ki onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek, -geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram kılınmıştır (4/23)

 

 

 

 

 

 

189-Tağuttan sakının (16/36)

 

 

 

 

 

 

190-Putlardan sakının (22/30)

 

 

 

 

 

 

191-Yalan sözden sakının (22/30)

 

 

 

 

 

 

192-İçki, kumar ve fal oklarından sakının (5/90)

 

 

 

 

 

 

193-Peygambere karşı gelmekten sakının (5/92)

 

 

 

 

 

 

194-Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. (64/14)

 

 

 

 

 

 

195-Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler(3/28)

 

 

 

 

 

 

196-Mal sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın (69/7)