GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...GÜNÜN 24 SAATİ MEKKE'DEN MESCİD-İ HARAM ÇEVRESİ VE KA'BE'NİN İÇİ İLE MEDİNE'DEN MESCİD-İ NEBİ'DEN VE ÇEVRESİNDEN MUHTELİF KAMERALARDAN CANLI GÖRÜNTÜLER İZLEYİN!...

dkab07

yenisinavsoru

 

1) Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı sevgi değildir?

A-) Üzmek   B-) Acımak  C-) Şefkat göstermek     D-) Özverili olmak

2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-) Sevgi karşılıklıdır.           B-) Sevgide çıkarlar ön plandadır.

C-) Sevgi, Allah'ın verdiği nimettir. D-) Sevgi, güzel bir duygudur.

Bir gün Hz Peygamberin yanında oturmakta

olan bir kişi önlerinden geçen bir adam için “ Ey

Allahın Resulü ben şu adamı çok seviyorum”

dedi. Peygamber “Peki bunu ona söyledin mi”

diye sordu. Adam “hayır” diye cevap verdi. Hz.

Peygamber “Koş, bunu ona söyle” buyurdu

3)Yukarıda anlatılmak istenen düşünce ne olabilir?

A) İnsanları seviyorsak bunu sır gibi saklamalıyız

B) Sevgimizi bir başkasıyla paylaşmamalıyız.

C) Kimi seviyorsak ona sevdiğimizi söylemeliyiz.

D) Sevgi karşılıklıdır.

4) Aşağıdakilerden hangisi sevgi ve saygı hakkında yanlıştır?

A) Sevgi insanları zayıf düşürür   B) Allah yarattıklarını sever.

C) Sevgi Allah’ın bize verdiği bir nimettir.

D) Doğa, sevgi ile korunur.

5) Bütün sevgilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan sevgisi      B) Anne-baba sevgisi

C) Allah sevgisi       D) Arkadaş sevgisi

6) Sevginin en güzel ve doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkarımız için sevmek   B) Zorunlu olduğumuz için sevmek

C) Allah rızası için sevmek  D) Büyüklerimiz istediği için sevmek

……… sayesinde çiçekleri, kuşları ve tüm

doğayı koruruz. Sahip olduğumuz iyilik ve

güzellikleri onun sayesinde diğer varlıklarla

paylaşırız.

7)Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

A) Kardeşlik            B) Sevgi    C) Dostluk  D) Silah

8) Aşağıdakilerden hangisi sevgiden yoksun insanların özelliklerinden değildir?

A) Hayata karamsar bakarlar. B) Kimseye güvenmezler.

C) Başkalarına zarar vermeyi düşünürler.

D) Arkadaşlarına yardım ederler.

9) Sevginin önemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?

A) Sevilmeyen insanlar kendilerini dışlanmış hissederler ve mutsuz

olurlar.

B) Seven ve sevilen kişiler mutlu olmayı bilir.

C) Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere yaşama sevinci verir.

D) Sevgi bir ihtiyaç değildir.

”Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü."

10)Yukarıda Yunus Emre’nin bir sözü verilmiştir. Bu sözle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevmek ve sevilmek insan için bir ihtiyaçtır.

B) Allah yarattıklarını sever.

C) Sevgi Allah’ın bize verdiği nimetlerdendir.

D)Yaratılmış olanları Allah yarattığı için sevmeliyiz.

Mahallemizde çirkin mi çirkin bir köpek vardı. Köpeğin sahibi de yaşlı bir teyzeydi. Ne zaman okula gitmek için yola çıkacak olsam, köpek önüme çıkar, yalvaran gözlerle bana bakardı. ”Hani sevimli bir şey olsa anlarım da, hem çirkin hem de yiyecek istiyor” derdim. Geçenlerde köpek ölmüş. Zavallı Ayşe teyze ne kadar üzülmüş. Anlam veremedim. Yolda karşılaştığımızda “köpeğiniz ölmüş, zaten çok ta çirkindi, boş verin üzülmeye değmez” dediğimde, kadıncağız gülümsedi ve “çirkindi

belki ama …………………………………………………..” dedi.

11) Yukarıdaki olayı en iyi tamamlayacak cümle hangisidir?

A) Sadece güzel hayvanları sevmeliyiz

B) Yaratılmış olan her şeyi, Allah yarattığı için sevmeliyiz.

C) Sadece Allah’ı sevmeliyiz.

D) En yakın dostumuz hayvanlardır.

 “… Aranızda sevgi ve merhamet  var etmesi de O’nun (Allah’ın)

varlığının delillerindendir.”

12) Ayette asıl vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkese merhamet edilmelidir     B) Sevgi çok güzeldir

C) Sevgiyi Allah var etmiştir                D) Allah en büyüktür

13) Kur‟an‟ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi  çıkarılamaz ?

A) Mesajının evrensel olduğunu

B) Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğunu

C) Kur‟an‟dan sonra daha ilahi kitap gönderilmeyeceğini

D) Kur‟an‟ın  yalnız indirildiği çağa hitap ettiğini

Bugün istanbul'da Topkapı Sarayı müzesinde ve  bazı müzelerde Hz. Osman ve Hz. Ali döneminden kalma Kur'an-ı Kerimlere sahibiz.

14)Bu durumdan çıkarılabilecek en genel sonuç aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

A) Kur'an-ı Kerim'in çalışmaya önem verdiği

B) Kur'an-ı Kerim'in aslını koruduğu

C) Türklerin müzelere gereken önemi vermediği

D) Dört halifenin okuma yazma bilmediği

15) Hz. Ali ve Hz. Osman zamanında yazılan Kuranı Kerim nüshaları günümüzde mevcuttur. Bu bize neyi ifade eder.

A) Kuranı Kerimin bu iki halife tarafından yazıldığını

B)Bunların tarihi değerini

C) Kuranı Kerimin günümüze kadar değişmediğini

D)Hiçbiri

16) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim için söylenemez?

A) İslam dininin temel kaynağıdır

B) Hz Muhammed (sav)‟e gönderilmiştir

C) Son ilahi kitaptır

D) Peygamberimizin sözlerinden oluşur

" Yaradan Rabbinin adıyla oku! O,  insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku,Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir, Kalemle yazmayı öğreten O'dur "

17)Yukarıdaki (Alak Suresinin  1,4)ayetleriyle ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 610 Ramazan ayında indirilmiştir.

B) İslamın Tevhid akidesini işler.

C) Hz. Muhammed'e ilk gelen ayetlerdir.

D) İslamın ilme verdiği önemi gösterir.

18) Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en  kapsamlısıdır.

A) Kuranı Kerimi abdestsiz okumamalıyız

B)  Kuranı Kerim okunurken huşu içinde dinlemeliyiz.

C) Evde yüksek yerde bulundurmalıyız.

D) Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.

19) Kuranı Kerim okunurken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A)  Düzgün bir şekilde oturmak             B) Saygı ile dinlemek

C) Başkaları ile konuşmamak                D)  Bir şey yiyip içmek

20) Kur‟an için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

A)  Kur‟an Allah'ın gönderdiği ilk kutsal kitaptır.

B) Kuran‟ın mesajları o çağa yöneliktir.

C) Kur‟an önceki kutsal kitapların tamamlayıcısıdır.

D)  Kur‟an bütün olarak bir kerede indirilmiştir.

21) Kur‟an-ı Kerim‟le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A) Allah‟ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

B) İçindeki ayetler surelerden oluşur.

C)  Kitap haline sonradan getirilmiştir.

D)   Bir kısmı Mekke‟de, bir kısmı Medine‟de inmiştir.

22) Kur‟an-ı Kerim ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A)  İlahi kitapların sonuncusudur.

B) Yaklaşık 40 yılda tamamlanmıştır.

C)  Hz. Muhammed‟e Arapça olarak indirilmiştir.

D)  610 yılında Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

23) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden değildir ?

A) Nebe` suresi hariç sureler besmele ile başlar.

B) Kaynağı vahiydir

C) Hz. Muhammed‟e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir

D)  Evrensel bir kitaptır.

24)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir ?

A)Kaynağı vahiydir.     B)İlk süresi fatihadır.

C)Milli bir kitaptır.       D)114 süre vardır.

 

25) Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur‟an için söylenemez?

a.Kur‟an‟ın hükümleri evrenseldir.

b.Kur‟an sureleri rast gele sıralanmıştır..

c.Kur‟an en son ilahi kitaptır.

d) Kur‟an bozulmamış tek ilahi kitaptır.

26) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden biri değildir?

A) Kur‟an 23 yılda parça parça indirilmiştir.

B) Kur‟an Hz. Muhammed‟e vahyedilmiştir.

C) Kur‟an Hz. Muhammed hayatta iken kitap haline getirilmiştir.

D) Kur‟an son ilahi kitaptır ve mesajı evrenseldir.

I- Kuran‟ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.

II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.

III- Kuran‟ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz

27)Kuran‟a karşı görevlerimizle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri  doğrudur?

A) I ve II      B) II ve III      C) I ve III     D) I,II ve III

28) Allah‟tan aldığı   mesajları insanlara iletmekle görevli olan elçiye  ne  ad verilir?

A) Halife  B) Derviş  C) Peygamber D) Cebrail

29) Allah tarafından peygamberlere gönderilen, birkaç sayfadan oluşan  küçük kitapçıklara ne ad verilir?

A) Hadis       B) Ayet         C) Vahiy           D) Suhuf

„İlk insan ve ilk peygamberdir. İlk peygamber oluşu onun ilk vahiy alan kişi  olduğunu gösterir.‟

30)Buna göre bu özellikler aşağıdakilerden hangisi için doğrudur?

A) Hz. Âdem B) Hz. Musa     C) Hz. Muhammed D) Hz. İbrahim

30) Kutsal kitaplarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Zebur Hz. Davut‟a verilmiştir

B) Tevrat Hz. Musa‟ya verilmiştir

C) Kuranıkerim Hz. Muhammed‟e verilmiştir

D) İncil Hz. Âdem‟e verilmiştir

31) Kuran-ı Kerimle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kaybolabilir endişesiyle toplatılmıştır.

B)Peygamberimiz zamanında çoğaltılmıştır.

C)Arabistan dışındaki bölgelere gönderilmek için çoğaltılmıştır.

D)Vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

32) Kur‟an‟ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kur‟an‟ı Kerim sadece Araplara ve Türklere indirilmiştir.

B) Kur‟an‟ı Kerim‟i her insan okusa da hiçbir şey anlayamaz.

C) Kur‟an‟ı Kerim‟in kitap şeklindeki haline nüsha denilir.

D) Kur‟an‟ı Kerim‟in bir ismi de iyiyi kötüden ayırmaya yarayan “Furkan” dır.

33) Kur‟an‟ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış bir cümledir?

A) Kur‟anı Kerim bütün insanlığın kitabıdır ve tüm çağlarda geçerlidir.

B) Kur‟an‟ı Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

C) Kur‟an‟ı Kerim sadece inanç ve ibadetlerden bahseder.

D) Kur‟an‟ı Kerim Allah‟ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

34) Kur‟anı Kerim ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

B) Hz. Osman zamanında 6 adet çoğaltılmıştır.

C) 23 senede inmiştir.

D) Kur‟an sadece Araplara inmiştir.

 

35) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim‟in özelliklerinden biri değildir?

A) Kur‟an Arapça olarak gönderilmiştir

B) Kur‟an sadece Araplara gönderilmiştir

C) Kur‟an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir

D) Kur‟an son kutsal kitaptır

36) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özellikleri konusunda yanlış bir  cümledir?

A) Kur‟an tüm insanlığa gönderilmiştir.

B) Kur‟an her çağda geçerlidir.

C) Kur‟an aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

D) Kur‟an sadece inaç ve ibadetten bahseder.

37) K. Kerim‟in, sadece indiği topluma değil, tüm insanlığa yol gösterici olarak gelmesi hangi özelliğidir?

A) Doğruluğu B) Evrenselliği C) Toplumsallığı D) Çoğaltılması

38) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

A) Dili Arapçadır           B) Hz. Muhammed‟e gönderilmiştir

C) ilahi kitapların birincisidir   D) Evrensel bir kitaptır

39) Kur‟an‟ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış bir cümledir?

a) Kur‟anı Kerim bütün insanlığın kitabıdır ve tüm çağlarda geçerlidir.

b) Kur‟an‟ı Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

c) Kur‟an‟ı Kerim sadece inanç ve ibadetlerden bahseder.

d) Kur‟an‟ı Kerim Allah‟ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

40) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim‟in özelliklerinden biri değildir?

A) Kur‟an Arapça olarak gönderilmiştir

B) Kur‟an sadece Araplara gönderilmiştir

C) Kur‟an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir

D) Kur‟an son kutsal kitaptır

41) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir?

A) Kur‟an tüm insanlığa gönderilmiştir.

B) Kur‟an her çağda geçerlidir.

C) Kur‟an aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

D) Kur‟an sadece inaç ve ibadetten bahseder.

42) K. Kerim‟in, sadece indiği topluma değil, tüm insanlığa yol gösterici olarak gelmesi hangi özelliğidir?

A) Doğruluğu B) Evrenselliği C) Toplumsallığı D) Çoğaltılması

43) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

A) Dili Arapçadır           B) Hz. Muhammed‟e gönderilmiştir

C) ilahi kitapların birincisidir   D) Evrensel bir kitaptır

44) Kur‟an – ı Kerim‟de toplam kaç cüz vardır?

A) 15             B) 20                C) 25               D) 30

45) Kur‟an-ı Kerim‟in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir?

A) Ayet              B) Sure                C) Cüz                D) Durak

46) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur‟an‟da 114 ayet vardır.

B) Kur‟an en son gönderilen kutsal kitaptır.

C) Kur‟an bütün insanlara gönderilmiştir.

D) Kur‟an‟ın ilk emri “ oku” olmuştur

47) Kuran‟la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuran‟da ibadetler hakkında bilgi verilmiştir.

B) Kuran‟da nelere iman etmemiz gerektiği bildirilmiştir.

C) Kuran‟da ahlak ilkeleri bildirilmiştir.

D) Kuranda peygamberimizin hayatı hakkında bilgi verilmiştir.

48) Kur‟an‟ın Arapça olarak gönderilişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberimizin vahyi Arapça olarak istemesi

B) Başka dillerde vahyin mümkün olmaması

C) Arapça‟nın kutsal bir dil olması

D) Peygamberimizin ve çevresindeki insanların dilinin Arapça olması

49) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır?

A) Hiçbir şekilde değişmeden bize ulaşmıştır.

B) Tüm insanlara hitap eder

C) Sorumluluklarımızın neler olduğunu öğretir.

D) Onu okumak bizim için yeterlidir.

50) Kur‟an-ı Kerim hakkında aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?

A) Dinimizi öğrenmek için Kur‟an‟a başvururuz

B) Davranışlarımızda Kur‟an‟daki öğütleri dikkate alırız.

C) Kur‟an-ı Kerim‟i sadece cenazelerde ölülerimizin ruhlarına okumalıyız

D) Kur‟an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

51) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kuranı Kerim hakkına doğru değildir?

A) Arapça olarak indirilmiştir.

B) Bütün insanlara gönderilmiştir.

C) Vahiy kâtipleri tarafından Peygamberimizin vefatından sonra yazılmıştır.

D) Kuran sadece Allah‟ın sözlerini ve buyruklarını kapsar.

52) Vahiy Katiplerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir.

A- Peygamberimizin hayatını yazmak

B- Peygamberimizin hadislerini yazmak

C- Kuranı Kerim nüshalarını çoğaltmak

D- Hz. Peygamber (SAV)‟e gelen vahiy ifadelerini yazmak

53) Hz. Peygamber (sav)‟e ilk vahiy ne zaman gelmiştir?

A) 571 Yılında, Recep ayının 27‟sinde ,Miraç gecesinde

B) 610 Yılında, Şaban ayının 15‟inde ,Berat gecesinde

C) 571 Yılında, Ramazan ayının 27‟sinde ,Regaib gecesinde

D) 610 Yılında, Ramazan ayının 27‟sinde ,Kadir gecesinde

Peygamberimiz kendisine gelen vahiylerin korunması için bazı

tedbirler alırdı.  

54)Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?

A) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi

B) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı

C) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi

D) Gelen vahiyleri ezberlemeleri için tüm müslümanları zorlardı

55) Kur‟an-ı Kerim Hz. Muhammed‟e hangi yıllar arasında indirilmiştir?

A) 610-632    B) 622-632   C) 571 -610     D) 610-622

56) Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş şekillerinden değildir?

A) Cebrail‟in asli şekliyle vahyi getirmesi

B) Zil sesine benzer şekilde vahyin gelmesi

C) Sadık rüyalar şeklinde vahyin gelmesi

D) İsrafil(AS)‟ın vahyi getirmesi

57) Hz.Peygamber(SAV)‟e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler   tarafından yazılmıştır.

A) Ashabı Suffe      B) Hulefai Raşidin

C) Vahiy Katipleri   D) Bütün sahabeler

58) Peygamberimiz kendisine gelen Kuran ayetlerini hem kendi

ezberliyor,hem de hafızası güçlü arkadaşlarına ezberletiyordu.Ayrıca ayetleri kaybolmaması için etrafındaki bazı insanlara yazdırıyordu.Kuran ayetlerini yazıya geçiren bu kişilere ne ad verilir?

A) Kuran yazıcıları     B)Vahiy yazıcıları 

C)Vahiy katipleri       D)Vahiy  koruyucuları

59) Kur‟an, Peygamberimiz‟e toplu olarak değil de ayet ayet, sure sure bölümler halinde inmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden  biri olamaz?

A) Kolayca ezberlenebilmesi için

B) Öğrenilenler iyi anlaşılsın diye

C) İnsanların değişik sorunlarının çıkması

D) İnsanların sabırlarının ölçmek için

60) Kur‟an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir?

A) Sadece Peygamberimize geldiği için

B) Müslümanlar daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulasınlar diye

C) Müslümanlar kalabalık oldukları için

D) Kur‟an‟ı getiren meleğe kolaylık olsun diye

61) Kuranıkerim‟le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.

B) Peygamberimiz zamanında kitap haline getirilmiştir.

C) Parça parça olarak indirilmiştir.

D) Vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.

62) Kuranı Kerim‟in indirildiği ve Kuran‟da “Bin aydan daha hayırlıdır.”  diye bildirilen kutsal gece hangisidir?

A) Regaip            B) Miraç          C) Kadir             D)Berat

63) Hz. Peygamber (SAV)‟e gelen ikinci vahiy aşağıdakilerden hangisidir?

A- Seni yaratan rabbinin adıyla oku

B- Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar

C- Ey Muhammed Deki o Allah birdir.

D- Hamd Alemlerin rabbi olan Allah‟a mahsustur.

 

64) Kuranı Kerimdeki ayet ve surelerin sıralanışı aşağıdakilerden

hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A- Hz.Muhammed (SAV)‟in vefatından sonra halifelerin emriyle

sıralanmıştır.

B- Sıralama Hz.Muhammed (SAV)‟in Allah‟tan aldığı vahiyle olmuştur.

C- Ayet ve surelerde alfabetik bir yöntemle düzenleme yapılmıştır.

D- Konulara göre sıralama yapılmıştır.

65) Hz.Peygamber (sav)‟e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir.

A) Seni yaratan rabbinin adıyla oku

B) Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar

C) Ey Muhammed Deki o Allah birdir.

D) Hamd Âlemlerin rabbi olan Allah‟a mahsustur

66) Yüce Allah‟ın mesajlarını peygamberlerine ilettiği özel iletişim yoluna   ne denir?

A) Vahiy  B) Mukabele           C) Miraç  D) Kur‟an

67) Kur‟an-ı Kerim‟in indirilişinin asıl amacı nedir?

A) Namazda okumak için   B) Müminleri birleştirmek için

C) Okuyup anlamak ve ona uymak için   D) Mezarlıkta okumak için

68) Aşağıdakilerin hangisi Kur‟an‟ın indiriliş gayesi değildir?

A) Okunması                            B) Anlaşılması

C) Hayata geçirilmesi            D) Büyü ve sihir yapılması

69) Kuranı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir.

A- Ebubekir             B- Ömer  C- Osman                          D- Ali

70) Kuranı Kerim hangi olaydan sonra kitap haline getirilmiştir.

A- Kadisiye Savaşı            B- Yermuk Savaşı

C- Hıttin Savaşı                  D- Yemame Savaşı

71) Kuranı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılarak çeşitli İslam

merkezlerine gönderilmiştir.

A- Ebubekir             B- Ömer    C- Osman                       D- Ali

72) Aşağıdakilerden hangisinde Kuranı Kerimi kitap haline getiren ve   çoğaltan halifelerin isimleri birlikte verilmiştir.

A- Ebubekir-Ömer                   B- Ömer-Osman

C- Ebubekir-Osman                D- Osman-Ali

73) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın kitap haline getirilişi ile ilgili yanlış  bir ifadedir?

A-) Hafızların şehit düşmesi ile yazılı sayfaların kaybolma endişesi

B-) Hz. Ebu Bekir Döneminde getirilmiştir

C-) Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon tarafından getirilmiştir

D-) Hz. Osman Döneminde getirilmiştir.

74) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın çoğaltılması ile ilgili yanlıştır

A-) Devlet büyümüş daha kolay okumak ve yanlış okumaları gidermek,

B-) Hz. Ebu Bekir Döneminde getirilmiştir

C-) Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon tarafından getirilmiştir

D-) Hz. Osman Döneminde getirilmiştir

75) Kuranı Kerimi kitap haline getiren ve çoğaltan komisyonun başkanı  kimdir?

A- Zeyd b. Haris      B- Zeyd b. Sabit

C- Abdullah b. Ömer     D- Caferi Tayyar

76) Kuranı Kerimin tamamını ezberleyen kimseye ne isim verilir.

A- Hüccet    B- Hafız   C- Müezzin   D- Vaiz

Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar

savaşlar yaptılar. Bu savaşlar sırasında Kuranı

Kerimi ezbere bilen bir çok sahabe öldü.O

zamanlar Müslümanların başında Hz. Ebu Bekir

vardı.Hz. Ebu Bekir önceki kitapların başına

gelenlerin Kuran-ı Kerimin de başına gelmesinden

korktu ve …………………

77)Yukarıdaki cümle hangi ifadeyle tamamlanırsa doğru olur?

A) Kuran-ı Kerimi koruma altına aldı.

B) Kuran-ı Kerimi tek kitap haline getirdi.

C) Kuran-ı Kerimi ezberledi ve ezberletti.

D) Kuran-ı Kerimi çoğalttı.

 

78) Kuranı Kerimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaybolur endişesiyle toplatılmıştır

B) Arabistan dışındaki bölgelere gönderilmek için çoğaltılmıştır

C) Toplatılması ve çoğaltılması hafızlar ve vahiy katipleri tarafından

yapılmıştır.

D) Peygamberimiz zamanında toplatılmıştır

79) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kur‟an-ı Kerim ve onun korunması  hakkında yanlıştır?

A) Peygamberimiz kendisine vahiy geldiğinde onu hemen vahiy

katiplerine yazdırırdı.

B) Vahyin gelmesi peygamberimizin yaşamının son zamanlarına kadar  sürmüştür.

C) Kur‟an-ı Kerim sahifeleri ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline  getirilmiştir.

D) Kur‟an-ı Kerim Hz. Ömer zamanında çoğaltılarak islam beldelerine gönderilmitir.

l- İlk Suresi Fatiha, sonuncusu nas‟tır.

ll- Toplam 6666 sure vardır.

lll- Ayetler birbirinden besmele ile ayrılmıştır.

lV- Yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır.

80) Kuranı kerimle ilgili yukarıdaki bilgilerden yanlış olanlar hangi seçenekte  birlikte verilmiştir.

A- l – ll            B- l – LV          C- ll – lll           D- lll – lV

I. Sure,Kuran-ı Kerim‟in ayetlerini oluşturan uzun veya kısa vahiy

ifadeleridir.

II. Sureler, birbirlerinden besmelelerle ayrılmıştır.

III. Sure,âyetlerin birkaçının veya daha fazlasının bir araya gelmesi ile  oluşmuştur.

IV. Surelerin ilki Nâs,sonuncusu Fâtiha‟dır.

81) Kuran-ı Kerim‟deki âyet ve surelerle ilgili yukarıdaki bilgilerden doğru  olanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) I - III          B) I – IV            C) II- III            D) II – IV

1.Ayet, Kuran-ı Kerim'in sürelerini oluşturan

uzun veya kısa vahiy ifadeleridir.

2.Ayetler birbirlerinden besmelerle ayrılmıştır.

3.Sure, ayetlerin birkaçını veya daha fazla

sının bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

4.Surelerin ilki nas, sonuncusu fatihadır.

82)Kuran-ı Kerim'deki ayet ve surelerle ilgili yukarıdaki bilgilerden doğru  olanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir.

A-) 1-3    B-)1-4     C-)2-3      D-)2-4

1. Yüce Allah‟ın emir ve yasaklarını

peygamberlere bildirmesine ……… denir.

2. Üç veya daha fazla ayetin bir araya

gelmesiyle oluşan Kur‟an bölümlerine ………denir.

3. K. Kerim‟de sûreleri meydana getiren uzun  veya kısa ifadelere …..

83)Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ayet Sûre Vahiy B) Vahiy Cüz Sûre

C) Vahiy Sûre Ayet D) Ayet Sûre Cüz

Kur‟an-ı Kerim‟de her 20 sayfadan  oluşan bölüme..........denir.

Kur‟an‟ da .........   sure ve  yaklaşık..............     Ayet vardır.

84)Boşlukları aşağıdakilerden hangisiyle doldurulduğunda anlam bütünlüğü  oluşur, işaretleyiniz?

A) Sahife-124 – 6660             B) Cüz – 118 - 6606

C) Sure – 114 – 5555             D) Cüz – 114 – 6666

85) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Hatim - Kuranı Kerimi baştan sona okumaya

B) Hz. Ebu Bekir - Kuran‟ın toplanması ve kitap haline getirilmesi onun  zamanında olmuştur.

C) Hafız - Kuranı Kerimin tamamını ezberleyen kimse

D) (Kuran‟da) 6666 sure ve 114 ayet vardır.

86) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın iç düzeni ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Kur‟an‟da 6666 ayet vardır              B) En kısa sure Yasin suresi

C) En uzun sure Bakara suresi               D) Kur‟an‟da 30 cüz vardır

 

 

 

1- Değişik sayıdaki ayetlerden oluşan Kuran bölümleri

2- Kuran‟ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümü

3- Kuran‟daki her bir cümleye denir.(uzun veya kısa olabilir.)

87)Yukarıdaki yer alan 1, 2 ve 3 numaralı kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden    hangileridir?

A)Cüz Ayet Sure B)Ayet Cüz Sure C)Sure Cüz Ayet  D)Cüz Sure Ayet

I. İnanç   II. İbadet    III. Ahlak.

88) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur‟an-ı Kerimin ana

konularındandır?

A) Yalnız III     B) I ve II      C) II ve III       D) l – ll - lll

89)Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin diğer bir adıdır.

A- Sure   B- Cüz    C- Enam     D- Mushaf

90) Kuranı Kerimi baştan sona okumaya ne ad verilir?

A) Hutbe           B) Vaaz           C) Mukabele            D) Hatim

91) Özellikle Ramazan ayında bir kişinin Kur‟an okuyup diğerlerinin de dinlemesine veya Kuran‟dan takip etmelerine ne ad verilir?

A) Hutbe               B) Vaaz            C) Hatim          D) Mukabele

92)Tefsir ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kuranın Yorumu   B- Kuranın Tarihi

C- Hadis Tarihi      D- Hadisin Yorumu

93) Kur'an-ı Kerimi usulune göre okumayı öğreten bilim dalının adı  nedir?

A- Tefsir          B- Tecvid            C- Akait           D- Fıkıh

94) Kur‟an ayetlerinin geniş bir şekilde açıklandığı kitapların genel adına    ne denir?

A)Hadis             B)Meal              C)Tercüme              D)Tefsir

95) Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın iç düzeni ile ilgili yanlıştır

A-) Kur‟an‟da 114 süre vardır               B-) En Kısa süre Fatiha

C-) En uzun Bakara 286 ayet D-) İlk Süre Fatiha-son süre Nass

96) Aşağıdakilerden hangisi kıssaların K.Kerim'de yer almasının

amaçlarındandır?

A) kavimlerin yükseliş ve gerileyiş nedenlerini göstermek

B) kavimlerin tarihi hakkında bilgiler vermek

C) kavimlerin yaşadığı yerleri tanıtmak

D) geçmiş kavimlerin başına gelenlerden ibret almamızı sağlamak

97) Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin içinde yer alan konulardan değildir?

A- Peygamberlerin hayatları B- İbadet Esasları

C- Ahlaki Hükümler                D- İman Esasları    

98) Aşağıdakilerden hangisi ayeti tanımlar.

A- Kuranı Kerimin baştan sona bütünüdür.

B- Kuranda besmele ile başlayıp besmeleye kadar olan bölüm

C- Kuranı Kerimde bir surenin ismidir.

D- Sureleri meydana getiren vahiy ifadeleridir.

99) Kuranı Kerim kaç ayetten meydana gelmiştir.

A- 6000  B- 6666           C- 6777                          D- 6144

100) Kur‟an‟ı Kerim‟in sûrelerini oluşturan uzun ya da kısa vahiy

ifadelerine ne denir ?

A) Sûre       B) Ayet            C) Durak           D) Cüz

101) Ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Kuranda iki durak arasında kalan bölümlerdir

B) Bir sayfayı bulan cümleler topluluğu da olabilir

C) Bir harf, bir kelime veya bir cümle olabilir

D) Tüm ayetlerin uzunlukları birbirine eşittir

102) “Besmele” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru

değildir?

A) Kur‟an‟daki sureler onunla başlar.

B) Her işimize besmeleyle başlarız.

C) Kur‟an‟da Besmele yoktur.

D) Besmele ile Allah‟ı anarız ve hatırlarız.

103) “Kur‟anı Kerim‟in anlamlı en küçük parçalarıdır. Bazen bir cümleden oluşabileceği gibi bazen de birkaç cümleden oluşabilir. Birbirinden numaralar veya gül, çiçek vb. süslerle ayrılmıştır” Kuranın iç düzeni ile verilen yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?

A) Hatim B) Ayet          C) Sure              D) Cüz

104) Kuranı Kerim kaç sureden meydana gelmiştir.

A- 121     B- 114     C- 100     D- 141

 

105) Kuranı Kerimde hangi surenin başında Besmele yoktur.

A) Tevbe Suresi            B) Neml Suresi       

C) Nebe Suresi             D) Nisa Suresi

106)Ayetlerin birkaçının veya daha fazlasının bir araya gelmesiyle meydana gelen Kuranı Kerimin müstakil bölümüne ne denir.

A- Ayet         B- Cüz     C- Sure           D- Sahife

107) Kuranı Kerimin ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangisidir.

A- Fatiha-Felak B- Fatiha-Nas C- Bakara-Felak   D- Bakara-Nas

108) Kuranı Kerimin en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir.

A- Bakara-286  B- Bakara-256 C- Maide-286  D- Maide-256

109) Kur‟an – ı Kerim‟de başında besmele bulunmayan sure hangisidir?

A) Kevser  B) Tevbe   C) Neml   D) Yâsin

110) Aşağıdakilerden hangisi sureyi tanımlar?

A-) Kuranı Kerimin baştan sona bütünüdür.

B-) Kuran‟ı oluşturan her bölümün adına denir

C-) Kuranın her bir cümlesine denir

D-) Kuran okunurken söylenen bir sözdür

İslamiyet‟ten önce Mekke‟yi ziyarete gelen Araplar,

kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar,

eğlenceler ve spor karşılaşması düzenlerler, sonrada

kabedeki putları ziyaret ederlerdi.

111) Bu durum Arapların hangi durumunu göstermez?

A)Mekke‟nin kutsal bir şehir olduğu

B)Arapların ticarete önem verdikleri

C)Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları

D)Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu

112) Hz. Muhammed‟in doğduğu yıllarda Mekke‟nin genel durumu hakkında  aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.

B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.

C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.

D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.

113) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Müşrik: Allah‟ın birliğine inanan kişiler  C) Yahudi: Musevi

B) Köle: Hiçbir hakkı olmayan insan D) Kabile: Küçük insan Toplulukları

114)Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce

gerçekleşmiştir. Kâbe‟yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?

A) Fil olayı    B) Kâbe Olayı    C) Ebabil Olayı    D) Hakem Olayı

115)Aşağıdakilerden hangisi İslam‟ın doğduğu ortamdaki inançlardan biri değildir?

A) Putperestlik B) Hıristiyanlık C) Yahudilik   D) Budizm

116) Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet‟in doğduğu sırada Arap

Yarımadasında en yaygın olan inançtı?

A) Yahudilik  B) Hristiyanlık    C) Putperestlik D) Haniflik

I. Mekke‟de bulunmaktadır.

II. Taştan yapılmış dört köşe bir binadır.

III. Allah‟ın evi diye adlandırılır.

IV. Hristiyanlar için kutsal bir mekandır.

117)Kâbe ile ilgili yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) I. – III     B) Sadece II         C) III – IV    D) Sadece IV

Arabistan yarımadasında bulunan Mekke kenti İslamiyet‟ten öncede  en önemli merkezlerden biriydi.

118)Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir.

A- Şiir sanatında önemli bir konumda olması

B- Kutsal yapı Kabenin bulunduğu yer olması

C- Panayırların düzenlendiği bir yer olması

D- Halkının çoğunluğunun ticaretle uğraşması

119)Hanifler aşağıdakilerden hangisine denir?

A- Hanefi mezhebini takip edenlere

B- İslam‟ın ilk devirlerindeki Hıristiyanlara

C- Hz. İbrahim (AS)‟ın dinini takip edenlere

D- Mekke‟den Habeşistan‟a göç edenlere

120) İslam öncesi Arap Yarımadasında tek Allah'a ibadet eden ve Hz. İbrahim'in dinine bağlı olduklarını söyleyen kişilere ne ad verilir?

A- Mecusiler  B- Havariler C- Museviler               D- Hanifler

 

121)Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim‟in

indirilmeye başladığı dönemde Hz. Muhammed‟in

de içinde yaşadığı toplumun, sosyal ve ahlâkî

özellikleri arasında yer almaz?

A) Haksızlık ve adaletsizliğe karşı çıkılması

B) Toplumun hürler ve köleler şeklinde sınıflara ayrılması

C) İçki, kumar ve hırsızlık gibi kötü davranışların yaygınlaşması

D) İnsanların Allah‟tan başka ilâhlar edinmesi

122)Kâbe‟yi ilk defa kim inşa etti?

A) Hz. Yusuf  B) Hz. Muhammed C) Hz. İbrahim    D) Hz. Adem

123) Peygamberimizin doğumundan önce Kâbe ile ilgili hangi olay  olmuştur?

A) Fil Vakası olmuştur          B) Zemzem bulunmuştur

C)Mecusi ateşi sönmüştür       D) Nuh Tufanı olmuştur

124) Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir?

A) İbadet amacıyla yapılmıştır.

B) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

C) Allah‟ın evi olarak da adlandırılır.

D) Medine şehrinde bulunur.

125) Hz. Muhammed‟in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Kız çocuklarına değer verilmezdi. B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.

C) Kabile olarak yaşantı vardı.    D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.

126)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed‟in doğduğu çevre için  söylenemez?

A) İnsanlar genel olarak putlara tapıyorlardı.

B) İçki, kumar yaygınlaşmıştı.

C) İnsanlar barış ve huzur içindeydi.

D) Mekke önemli bir ticaret merkeziydi.

127)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet‟ten önceki Arabistan‟ın durumunu  göstermez?

A) Kadınlara değer verilmezdi.

B) Kabileler arasında kin ve düşmanlık hâkim idi.

C) Şiire ve hitabete çok önem verirlerdi.

D) Okuma yazma bilenlerin sayısı çok fazla idi.

1-Güzel ahlak kurallarına uyanlar  yok denecek kadar azdı.

2-İçki, kumar, gibi kötülükler yaygınlaşmıştı.

3-Kız çocukları hor görülüyor, diri  diri toprağa gömülüyordu.

4-Güçlüler zayıfları eziyordu.

128)Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sayılan sebeplerden dolayı Arap yarım  adasında İslamiyet gelmeden önceki döneme verilen isimdir?

A) Fetret dönemi  B) Lale Dönemi

C) Cahiliyye Dönemi     D) Asabiye dönemi

1. Budistler   2. Hanifler       3. Puta tapanlar

129)Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed‟in doğduğu toplumda var olan  dini guruplardandır?

A) Sadece 1     B) 1 ve 2   C) 2 ve 3       D) 1, 2, 3

130)Peygamber Efendimizin aile büyükleri (babası, annesi, dedesi ve  amcası) aşağıdakilerden hangisinde sıra ile verilmiştir?

A) Âmine-Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip,

B) Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip- Âmine,

C) Abdullah-Âmine-Abdulmuttalip-Ebu Talip,

D) Âmine-Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip,

131)Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam davetine karşı çıkan  amcalarındandır?

A) Abbas B) Ebu Talip            C) Hz. Hamza  D) Ebu Lehep

132)Peygamberimizin aile büyüklerinin vefatlarıyla ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Babası, peygamberimiz doğmadan iki ay kadar önce

B) Annesi peygamberimiz 6 yaşındayken

C) Dedesi peygamberimiz 8 yaşındayken

D) Amcası Ebu Talip Peygamberimiz 4 yaşındayken

133)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed‟in aile büyüklerinden birisi   değildir?

A) Abdülmuttalip   B) Ebu Bekir C) Ebu Talip  D) Âmine

134)Hz. Muhammed‟in ailesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Dedesi Mekke‟nin lideriydi B) Ticaretle uğraşırlardı

C) Abdulmuttalip cömert ve cesur bir kişiydi

D) İnsanlar tarafından pek sevilmezlerdi.

135)Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin amcalarından birisi  değildir?

A) Ebu Bekir     B) Ebu Leheb    C) Hamza     D) Abbas

Hz. Muhammed‟in annesi ………………… ona süt  anne bulmuş ve süt annesi …………….. Hz. Muhammed‟e dört yıl bakmış ve dört yıl sonra onu annesine teslim etmiştir. Annesi, Hz.  Muhammed altı yaşındayken ölmüş ve dedesi………………… „in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası …………………..‟in yanında evleninceye kadar kalmıştır.

136)Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.

A) Halime – Amine- Abdulmuttalip - Ebu Talip

B) Âmine – Halime- Abdulmuttalip - Ebu Talip

C) Âmine – Halime - Abdullah - Ebu Talip

D) Halime – Âmine- Abdulmuttalip – Hamza

“ Hz. Muhammed 4 – 6 yaşları arasında annesinin

yanında kalmıştır. Annesi, ______________ köyünde

vefat edince 6 – 8 yaşları arasında dedesi _________________________ „in yanında kalmıştır. 8

yaşında iken dedesi de vefat edince onu amcası______________________ himayesi altına almış ve

onun yanında ticari seferlere katılmıştır.

 137)Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak  verilen seçeneği bulunuz.

A) Mekke – Abdulmuttalip - Ebu Talib

B) Medine - Abdullah - Ebu Talib

C) Ebva - Abdulmuttalip – Ebu Talip

D) Şam - Abdulmuttalip –  Hamza

138)Peygamberimizin ailesiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Annesinin adı Amine‟dir.  B) Amcasının adı Ebu Bekir‟dir.

C) Dedesinin adı Abdulmuttalip‟tir. D) Babasının adı Abdullah‟tır

139) Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberimiz Mekke‟de dünyaya gelmiştir

B) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur

C) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke‟de geçirmiştir.

D) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice‟yle evlenmiştir

Dedesinin ölümünden sonra  peygamberimize Ebu Talip bakmıştı.

Kendisine çok iyiliği dokunmuştu.  Peygamberimiz ticaretle uğraşıp varlıklı   biri olunca Ebu Talip‟in çocuklarından

birini yanına almış ve onun bakımını  üstlenmiştir. Böylece amcasının yükünü   hafifletmiştir.

140) Peygamberimizin yanına alarak bakımını üstlendiği amcasının oğlu kimdir?

A) İbrahim              B) Osman                  C) Cafer                     D) Hz. Ali

141) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir.

A) Ahmet     B)Mahmut     C) Mustafa D) Abdullah

142) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber(SAV) için yanlıştır?

A) Peygamber (sav) bebekliğinde emzirilmesi için Halimeye verildi.

B) Peygamber (sav) doğumundan iki ay sonra babasını kaybetti.

C) Peygamber (sav) 4 yaşlarında sütannesi tarafından annesine teslim edildi.

D) Peygamber(sav) 8 yaşlarında iken amcasının himayesine girdi.

Hz. Muhammed annesi Âmine ölünce dedesi Abdulmuttalib‟in yanında kalmıştır. Dedesi onu yanından ayırmaz ve gittiği

her yere otururdu. Dedesinin ölümünden sonra amcası Ebu Talib‟in yanında kalmaya başlamıştır. Ebu Talib ve karısı

ona çok iyi bakmışlar ve kendi çocuklarından ayırmamışlardır.

143) Yukarıdaki paragraftaki cümlelerden Aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?

A) Hz. Muhammed‟in annesi o küçükken olmuştur.

B) Dedesi ona iyi bakmıştır.

C) Ebu Talib Hz. Muhammed‟in amcasıdır.

D) Ebu Talibin karısı onu fazla sevmemiştir.

 

144) Amcasıyla katıldığı Şam ticari seferinde, Hz. Muhammed ‟in beklenen son Peygamber olduğunu anlayan Hıristiyan din âlimi kimdir?

A) Varaka b. Nevfel  B) Ebu Cehil C) Rahip Bahira D) Ebu Süfyan

145)Peygamber Efendimiz (SAV) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 20 Nisan (12 Rebiülevvel) 571‟de Mekke‟de doğdu.

B) Annesinin adı Âmine‟dir.

C) Altı yaşındayken babasını kaybeder.

D) Babasının adı Abdullah‟tır.

146)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed için yanlıştır?

A) 20 Nisan 571 yılında Mekke‟de doğdu

B) 6 yaşındayken babası,8 yaşındayken dedesi öldü

C) Sütannesinin adı Halime, Süt kız kardeşi ise Şeyma „dır

D) Peygamberimiz, ticaret hayatında da dürüstlüğü ile tanındı.

147)Hz Muhammed çocukluğu döneminde aşağıdakilerden hangisinin  yanında kalmamıştır?

A)amcası    B)dedesi    C)halası    D)annesi

148)Mevlit kandilini niçin kutlarız?

A) Peygamberimizin doğumu olduğu için

B) Peygamberimizin Allah‟ın katına çıktığı için

C) Ku‟ran-ı Kerim Peygamberimize indirildiği için

D) Allah‟ın verdiği nimetlere şükretmek için

Arkadaşlarından birisi Hz. Muhammed‟e koyun otlatıp otlatmadığını sormuş o da ;”  Evet, ben koyun otlattım “ demiştir. Ayrıca  Hz. Muhammed‟in evlenmesine sebep  olan şey Hz. Hatice‟nin iş ortağı olup onun  alış veriş işleri için kervanlarıyla

ilgilenmesi ve iyi bir kazanç elde  etmesidir. Bu işte oldukça başarılı   olmasıdır…

149)Bu paragrafa göre Hz. Muhammed‟in yaptığı meslekler aşağıdakilerden  hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Çobanlık-Ticaret   B) Ticaret-Öğretmenlik 

C) Tarım-Ticaret        D) Tarım- Çobanlık

150)Peygamberimizin yanına alarak bakımını üstlendiği amcasının oğlu kimdir?

A) İbrahim              B) Osman               C) Cafer   D) Hz. Ali

151)Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir.

A) Ahmet                B)Mahmut C) Mustafa          D) Abdullah

152)Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber(SAV) için yanlıştır?

A) Peygamber (sav) bebekliğinde emzirilmesi için Halimeye verildi.

B) Peygamber (sav) doğumundan iki ay sonra babasını kaybetti.

C) Peygamber (sav) 4 yaşlarında sütannesi tarafından annesine teslim  edildi.

D) Peygamber(sav) 8 yaşlarında iken amcasının himayesine girdi.

153)Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya  başlamıştır?

A) Annesinin vefatından sonra    B) Dedesinin vefatından sonra

C) Sütannesinin vefatından sonra  D) Babasının vefatından sonra

154)Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi  aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlara karşı merhametli olması

B) Güler yüzlü, tatlı dilli olması

C) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması

D) Her zaman doğru ve dürüst olması

155)Mekke‟de kurulan “Hılfülfüdul Derneği”nin temel amacı,

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticareti geliştirmek  B) Güçsüzleri korumak ve haksızlıkları engellemek     C) Çevre temizliğini korumak

D) Kâbe‟nin tamirini ve koruyuculuğunu yapmak

156) İslamiyet‟ten önce Mekke‟ye dışarıdan gelen insanlar haksızlığa uğruyordu. Haksızlığa uğrayanların hakkını korumak için kurulan ve  gençliğinde Peygamberimizin de katıldığı Erdemliler Birliği topluluğunun adı nedir?

A) Hilal-i Ahmer   B) Misak-ı Milliye  C) Hılfulfudul     D) Anayasa

 

 

 

157) Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed‟in davranışlarına örnek  değildir?

A) Aile büyüklerini sever ve sayar.

B) Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyar.  

C) Kötü davranışlardan kaçınır. D) Hiçbir topluluğa üye olmaz.  

158)Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed(sav)‟in yapmayacağı

davranışlardan biridir?

A) Aile büyüklerini sever ve sayardı.

B) Kötü, kırıcı davranışlardan kaçınırdı.

C) Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyardı.

D) Hiçbir kimseye yardım etmez, insanların kalbini kırardı.

159) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarında gösterdiği davranışlardan biri olamaz?

A) Verdiği sözü yerine getirirdi

B) Kötülük yapanlara destek olurdu.

C) Kibirden, kıskançlıktan, cimrilikten ve ikiyüzlülükten uzak dururdu. D) İnsanların zararlarına olacak işlerden kaçınırdı

160) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin erdemli

davranışlarından biri değildir?

A) Hz. Muhammed (sav),büyüklerini sever sayardı,

B) Hz. Muhammed(sav),dürüst ve güvenilir değildi,

C) Hz. Muhammed(sav),kötü davranışlardan kaçınırdı,

D) Hz. Muhammed(sav),çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi,

161)Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Hz. Muhammed arkadaşlarıyla iyi geçinirdi

B) Hz. Muhammed dürüst ve güvenilirdi

C) Hz. Muhammed kötü davranışlardan kaçınırdı

D) Hz. Muhammed doğaya ve hayvanlara önem vermezdi

162) Hz. Muhammed‟in aile büyüklerine karşı tutumu aşağıdakilerden  hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A) Aile büyükleriyle yakından ilgilenir, onları kırmaz ve incitmezdi.

B) Aile büyüklerinin sözünü dinlemezdi.

C) Anne babasını hep anar, mezarlarını ziyaret ederdi.

D) Aile büyüklerine karşı sevgi ve saygıda kusur etmezdi.

163)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)‟in örnek  davranışlarından birisi olamaz?

A) İnsanlar arasında ayrım yapmazdı.

B) Halkın içinde olmaktan mutluluk duyardı.

C) Başka dinden olanlarla sürekli kavga ederdi

D) Halkın derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinirdi.

164)Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz hakkında söylenemez?

A) Yalan söylemezdi              B) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi

C) Hayvanları severdi             D) Haksızlık yapanlara kötü davranırdı

Bir gün bir kadın Hz. Muhammed‟in evine gelir. Kadın

içeri girince peygamberimiz “Annem, anneciğim” diyerek

yerinden kalkar ve oturması için  yere kilim serer. Gelen

sütannesi Halime‟dir. Ona  ikramlarda bulunur, hediyelerle

evine uğurlar.

165)Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine  ulaşabiliriz?

A) Peygamberimiz aile büyüklerini sever ve sayardı

B) Peygamberimiz misafirlerine saygı gösterirdi.

C) Peygamberimiz sütannesini çok severdi

D) Peygamberimiz insanlara değer vermezdi.

166)Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): ”Küçüklerimize sevgi ve şefkat  göstermeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” demekle  anlatmak istediği nedir?

A) Büyükleri huzur evlerine götürmemiz gerektiğini.

B) Çocuklara acımamak gerektiğini

C) Büyüklere saygı göstermemek gerektiğini

D) Küçüklerimizi sevmemiz, büyüklere saygı göstermemiz gerektiğini

167)Hz Muhammed (sav) Aile fertlerine nasıl davranırdı?

A) İlgilenecek zaman bulamazdı           B) Sert ve Kaba davranırdı

C) Sever ve sayardı D) Diğer kişilerden üstün tutardı

 

 

 

168)Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesi içindeki

davranışlarından biri olamaz?

A) Küçükken ev işlerinde annesine yardım etmiştir

B) Sevgi ve saygısını davranışlarıyla göstermiştir

C) Dedesini, amcalarını sevmiş onlara saygıda kusur etmemiştir

D) Büyüklerini sözlerine karşı çıkmıştır.

Peygamberimiz bir gün torununu kucağına almış öpüyordu. O‟nun bu davranışını  şaşkınlıkla seyreden bir adam „benim on

çocuğum var ama bugüne kadar hiç  öpmedim onları‟ diyince Peygamberimiz o  adama „merhamet etmeyene merhamet

edilmez‟ demiştir.

169)Parçada asıl vurgulanmak istenen nedir?

A) Çocuk sahibi olmalıyız

B) Çocuklar bizim geleceğimizdir

C) Çocuklara sevgi ve merhamet gösterilmeli

D) Çocukları öpmek sevaptır

 “Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla iyi  geçinir, onları sever ve sayardı. Onlara kibar  ve anlayışlı davranırdı. Kötü söz söylemez,

başkalarının hakkını yemezdi.”

 170)Buna göre bizler arkadaşlarımızla ilişkilerimizde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A) Kötü söz söylemek    B) Üzüntülerimizi paylaşmak

C) Hoşgörülü olmak      D) Zor durumda olanlara yardım etmek

Peygamberimiz amcası Zübeyr ile birlikte ticaret için Yemene gitmişti. Tüccarların hile yaptıklarını, ölçü ve tartıda insanları aldattıklarını görür. Tüccarlara yaptıklarının yanlış olduğunu hile yapmadan da karlı alışveriş yapılabileceğini söyler ve gösterir.

171)Yukarıda verilen olaydan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine  ulaşabiliriz?

A) Peygamberimiz haksız kazanç elde etmiştir

B) Peygamberimiz hile yapanlara izin vermiştir.

C) Peygamberimiz haksız kazanç elde edenlere destek vermiştir.

D) Peygamberimiz haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkardı.

Peygamberimiz kendisi haksızlık yapmazdı. Yapanlar var ise bu kişilere karşı güzel bir  tavırla karşı çıkardı. Yalnız başına düzeltebilecek olduğu şeyleri düzeltirdi. Bunu yaparken kimsenin kalbini kırmazdı. Düzeltemeyeceği bir şeyse insanlarla birlik olarak düzeltme yolunu seçerdi. Bunun için gençliğinde kurulmuş bir derneğe üye olmuş  ve bunun için çalışmıştır.

 172)Peygamberimizin katıldığı bu dernek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Güvenilir insanlar Topluluğu    B) Erdemliler Topluluğu

C) Savaş karşıtları Topluluğu     D) Doğru insanlar Topluluğu

173)Hz. Muhammed‟in aile büyüklerine karşı tutumu aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A) Aile büyükleriyle yakından ilgilenir, onları kırmaz ve incitmezdi.

B) Aile büyüklerinin sözünü dinlemezdi.

C) Anne babasını hep anar, mezarlarını ziyaret ederdi.

D) Aile büyüklerine karşı sevgi ve saygıda kusur etmezdi.

Ey Muhammed! Kuşkusuz biz sana Kevser‟i verdik. Şimdi

Rabb‟in için kulluk et ve kurban kes..Asıl soyu kesik olan sana kin

besleyendir.

174)Yukarıda hangi surenin anlamı verilmiştir?

A) Nas suresi  B) İhlas suresi   C) Fatiha suresi D) Kevser suresi

175) Kuran ayetlerinin gelmeye başladığı ortamla ilgili aşağıdakilerden  hangisi örnek verilemez?           

A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.

B) Fakir ve güçsüz insanlara her türlü kötülük ve haksızlık yapılıyordu.

C) İnsanlar zor durumda kaldıklarında birbirlerinin yardımına koşuyorlardı.

D) Kız çocuklarından utanıyor ve onları diri diri toprağa gömüyorlardı.

C) şânieke – lirabbike    D) lirabbike- Şânieke

176)Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir?

 B) Hac ibadeti burada yapılır.

C) Arabistan‟da Mekke‟de bulunur.

D) Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır

A) Namaz kılarken insanlar ona yönelir.

177)Aşağıdakilerden hangi


A) Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu

B) İnsanlar kabileler halinde yaşıyor, kan davaları eksik olmuyordu

C) Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu

D) İnsanlar arasında eşitlik vardı

si Kuran‟ın indiği ortamın özelliklerinden  değildir?

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 


1-A

31-B

61-B

91- D

121-A

151-D

2-B

32-D

62-C

92- A

122-D

152-B

3-C

33-C

63-B

93- B

123-A

153-B

4-A

34-D

64-B

94- D

124-D

154-D

5-C

35-B

65-A

95- B

125-D

155-B

6-C

36-D

66-A

96- D

126-C

156-C

7-B

37-B

67-C

97-A

127-D

157-D

8-D

38-C

68-D

98- D

128-C

158-D

9-D

39-C

69-A

99- B

129-C

159-B

10-D

40-B

70-D

100- B

130-C

160-B

11-B

41-D

71-C

101- D

131-D

161-D

12-C

42-B

 72-C

102- C

132-D

162-B

13-D

43-C

73-D

103- B

133-B

163-C

14-B

44-D

74-B

104- B

134-D

164-D

15-C

45-C

75-B

105- B

135-A

165-C

16-D

46-A

76-B

106- C

136-B

166-D

17-B

47-D

77-B

107- B

137-C

167-C

18-D

48-D

78-D

108- A

138-B

168-D

19-D

49-D

79-D

109-B

139-C

169-C

20-C

50-C

80-C

110-B

140-D

170-A

21-B

51-C

81-B

111-D

141-D

171-D

22-B

52-D

82-A

112-D

142-B

172-B

23-A

53-D

83-C

113-A

143-D

173-B

24-C

54-D

84-D

114-A

144-C

174-D

25-B

55-A

85-D

115-D

145-C

175-C

26-C

56-D

86-B

116-C

146-B

176-D

27-D

57-C

87-C

117-D

147-C

177-D

28-D

58-C

88-D

118-B

148-A

 

29-D

59-D

89-D

119-C

149-A

 

30-A

60-B

90-D

120-D

150-D

 

KAMİL ŞAHİN/DKAB ÖĞRETMENİ

 XXXXXXX